Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Zameryka Franciszek

1915-1988

starszy legionista

Urodzony 6 stycznia 1915 r. we wsi Goleniowy, poczta Zagnask. Syn Wincentego i Agrypiny. Mia trzech braci i siostr. By najmodszym dzieckiem w rodzinie. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska by ciel budowlanym.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Na Westerplatte przyby 17 marca 1939 r. W czasie obrony by w obsudze wartowni nr 2. Ranny, utraci such. Po kapitulacji i leczeniu szpitalnym wywieziony do obozu Stalag I A. Przez siedem miesicy pracowa w okolicznych majtkach. Po przejciu na status cywilny skierowany do kompanii roboczej, w ktrej tworzono Batalion Rzemielnikw (Baum Batalion) nr 41. Pod koniec 1943 r. wywieziony z tym batalionem do miejscowoci B odo, pooonej na pnocy Norwegii. Pracowa z niezliczon iloci jecw wojennych (nie tylko polskich), przy budowie torw kolejowych. W dniu l maja 1945 r. zosta oswobodzony przez wojska norweskie, a pniej przejty przez angielskie wadze wojskowe. Trafi do Niemiec w okolice Hamburga do Polskiego Obozu Emigracyjnego. W 1946 r. zacign si do kompanii transportowej. W 1947 r. po ukoczeniu szeciotygodniowego przeszkolenia w Cuxhaven pracowa jako stolarz, w warsztacie naprawczym jednostki transportowej.

W 1950 r. mia do wyboru albo wyjazd do Polski, albo do Australii. albo te pozostanie w Niemczech. A jemu marzya si Ameryka. Otrzyma wkrtce tzw. sponsor (gwarancja, porczenie) od znajomych i w styczniu 1951 r. razem z on Jzef wypynli do Ameryki. Dzieci nie mieli. Osiad w Nowym Jorku. Pracowa w stoczniach przy wyposaaniu statkw do potowy lat 70., kiedy to stocznie pozamykali, a robotnikw zwolnili. Wpisa si do Stowarzyszenia Polskich Kombatantw im. gen. Sosnkowskiego i by czonkiem Zarzdu. Za porednictwem Polskiego Konsulatu w Nowym Jorku zwrci si do rodowiska kombatanckiego w Polsce z zapytaniem, czy naley mu si jakie odznaczenie. Odpowied nadesza jednobrzmica - jest w obcym kraju i si nic nie naley.

Zmar w 1988 r.

Odznaczenia: w 1990 r. pomiertnie przyznany Srebrny Krzy Orderu VM odebraa, dzi ju te nie yjca wdowa.