$title

Wielką popularnością cieszył się sport. Tężyznę fizyczną żołnierzy gwarantowała codzienna poranna gimnastyka i zajęcia z wychowania fizycznego. Żołnierze uprawiali wiele dyscyplin sportowych bądź to w świetlicy, bądź na placu sportowym lub też na morzu.

W rozkazie dziennym komendanta WST z dnia 14 czerwca 1933 r. opisano kąpiel w morzu:

Zbiórka przed kąpielą w morzu "W myśl pkt. 7 zarządzam dla żołnierzy kąpiel w morzu od godz. 12-13, gdy ciepłota przekroczy +16°C. W kąpieli mogą brać udział pracownicy cywilni. Podczas kąpieli ma być obecny podoficer służbowy i sanitarny. Miejsce kąpieli - między dwoma lewymi rzędami pali; granicą między brzegiem a głębokością wynoszącą około 140 m, której nie wolno przekroczyć nawet dobrze pływającym, oznaczy podoficer sanitarny czterema chorągiewkami. Na granicy w czasie kąpieli ma znajdować się łódź z obsługą i przyrządami ratowniczymi: koło z linką, bosak itp. Do wody nie wolno wchodzić żołnierzom spoconym i zmęczonym. Początek i koniec kąpieli podaje podoficer służbowy trąbką lub gwizdkiem".

W rozkazie dziennym z 28 sierpnia 1934 r. komendant WST dokonał przydziału kajaków według następującego zapisu:

"...Celem utrzymania kajaków w należytym porządku oraz uregulowania gospodarki wypożyczania kajaków, przydzielam poszczególne kajaki następującym podoficerom: l. st. ogniomistrzowi Piotrowskiemu "Baśkę", 2. st. sierż. Turoczemu "Hankę", 3. sierż. Rasińskiemu "Halę", 4. sierż. Ciechockiemu "Wandę", 5. sierż. Ozimkowi "Kaśkę", 6. plut. Brzezińskiemu -"Zośkę", 7. plut. Janikowskiemu - "Stefę", 8. kpr. Brzezińskiemu "Danutę". Wyżej wymienieni podoficerowie odpowiedzialni są za należytą konserwację kajaków i wioseł oraz uprawnieni do wypożyczania kajaków innym podoficerom, szeregowcom i pracownikom cywilnym załogi. Szefem w/wym. drużyny kajakowej wyznaczam st. ogn. Piotrowskiego".

W rozkazach dziennych odnaleźć też możemy wykazy nagród w poszczególnych dyscyplinach sportowych:

Strzelanie z broni małokalibrowej na 50 m: l nagroda - zegarek i 7 dni urlopu, 2 nagroda - koszula i krawat, 3 nagroda - pugilares i krawat.

Zawody kajakowe: 1 nagroda - komplet do golenia, 2 nagroda - koszula i krawat, 3 nagroda - pugilares i taśma stalowa do mierzenia.

Z okazji Święta Żołnierza 13 września 1935 r. rozdano nagrody w zawodach sportowych w następujących dyscyplinach:

"1. W zawodach w siatkówkę zespół drużyny otrzymał 6 szt. noży kieszonkowych, 2. W zawodach w koszykówce zespół drużyny otrzymał 5 szt. aparatów do golenia; w zawodach włażenia na słup - zdobywca I nagrody otrzymał sardynki, 2 flaszki piwa i pół kg kiełbasy, zaś zdobywca nagrody drugiej 100 szt. papierosów; za biegi w workach zdobywca I nagrody otrzymał krawat, zdobywca II-ej - 3 chusteczki do nosa; za biegi z jajkiem -I nagroda - portmonetka skórzana, II - nagroda - dwie pary skarpet". Zawody w grze w siatkówkę (1935) EOF; ?> Westerplatte broni się jeszcze

Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa