$title

Autorka piastująca funkcję przewodniczącej Klubu Środowiskowego Obrońców Westerplatte i Ich Rodzin przy Zarządzie Okręgu Pomorskiego ZKRP i BWP w Gdańsku - tematyką obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte oraz losami żołnierzy biorącymi udział w tych walkach we wrześniu 1939 r., zajmuje się od ponad 30 lat.

Jako kombatant II wojny światowej poświęciła się pracy społecznej, która przyniosła imponujące rezultaty. Obiektem szczególnego zainteresowania stało się bowiem utrwalanie pamięci b. załogi Westerplatte. Utrzymywała i nadal utrzymuje kontakty z pozostającymi przy życiu westerplatczykami i ich rodzinami.

Z tytułu tych zainteresowań opublikowała sześć książek, których celem stało się uchronienie od zapomnienia tego ważnego epizodu w dziejach II wojny światowej:

"Wojna zaczęła się na Westerplatte" - 1980,1989 - I i II wydanie albumowe we współautorstwie z historykiem Andrzejem Drzycimskim.

"Lwy z Westerplatte" - I i II wydanie - ( 1983 ,1988) - zbiór wspomnień i relacji kilkudziesięciu westerplatczyków, o ich walkach w obronie WST, o trudnych latach niewoli i zaplątanych losach powojennych.

"Owiana legendą" - Wydawnictwo Morskie 1984. Opracowanie w całości poświęcone Wartowni I na Westerplatte-jej historii powstania w 1934 r., odbudowy i otwarcia jako skansenu pamięci narodowej - Muzeum Westerplatczyków - w 1974 r.

"Znaki Pamięci" - 1994 r. - w której autorka prezentuje powojenną historię żołnierzy z Westerplatte, pokazaną poprzez ich korespondencję.

"Wojna i pamięć" - 1998 r. - Wydanie albumowe, w skondensowanej formie autorka przedstawia dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte -jej tworzenie w okresie Wolnego Miasta Gdańska, siedem dni obrony, czas okupacji oraz powojenne ważniejsze wydarzenia związane z upamiętnieniem tego miejsca - symbolu walki Polaków w pierwszych dniach drugiej wojny światowej. W albumie znalazły miejsce unikalne fotogramy, (ponad 100) opatrzone podpisami w trzech językach : polskim, angielskim i niemieckim, poprzedzone syntetycznym wstępem dot. historii WST, 7 dni obrony oraz kalendarium z okresu powojennego.

"Westerplatczycy" - 1999 -odtwarza losy 206 - osobowej załogi WST, ich biogramy sporządzone na kanwie dokumentacji archiwalnej, spisanych relacji żyjących obrońców w kraju i za granicą, bądź rodzin poległych i zaginionych.

Ponadto autorka cyklicznie publikuje również uaktualnione dane dotyczące stanu osobowego załogi, podając krótką historię WST w formie folderu, rozprowadzanego podczas sezonu turystycznego na Westerplatte.

Więcej informacji o książkach panie Stanisławy Górnikiewicz-Kurowskie znajdą państwo na stronach wydawnictwa Marpress. EOF; ?> Westerplatte broni się jeszcze

Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa