Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Pokrzywka Stanisaw

1915-1999

legionista

Urodzony 8 maja 1915 r. w witomarzu, gmina Tarczek, powiat Ia. Syn Wadysawa i Jzefy z Rutkowskich. Ukoczy trzy oddziay szkoy powszechnej. Mia siedmioro rodzestwa. Przed powoaniem do wojska pracowa u okolicznych gospodarzy.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty w Kielcach, skd na Westerplatte przyby 5 kwietnia 1939 r. jako celowniczy karabinw maszynowych. W czasie obrony walczy w obsadzie placwki "Prom", a po jej zniszczeniu w koszarach. By ranny. Po kapitulacji zabrany do niewoli, do Stalagu I A. Oswobodzony w miejscowoci Topia wiosn 1945 r. Zwizek maeski zawar w Bodzentynie w 1953 r., z ktrego na wiat przyszo troje dzieci: Zofia, Teresa i Andrzej. Zofia ukoczya szko redni i jest zootechnikiem. Teresa i Andrzej skoczyli szkoy podstawowe i prowadz wasne gospodarstwa rolne. Z on i synem mieszka w Sieradowicach.

Po wojnie jako robotnik pracowa w kamienioomach na Kielecczynie, nastpnie w przedsibiorstwie Gospodarstwa Rolnego

w Sieradowicach. Na emerytur odszed w 1973 r. z Fabryki Urzdze Transportowych w Suchedniowie. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r. Rent inwalidy wojennego - w 1992 r.

Zmar w 1999 r.

Odznaczenia: Medal "Za udzia w walkach o Berlin" (1945), Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989) Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).