Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Pociecha Marian

ur. 1915

kapral

Urodzony 30 czerwca 1915 r. w Starachowicach. Syn Andrzeja i Marii. Ukoczy sze oddziaw szkoy powszechnej.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Na Westerplatte przyby 31 marca 1939 r. w stopniu starszego legionisty, jako karabinowy, a 21 maja awansowany do stopnia kaprala. W czasie obrony walczy w obsadzie wartowni nr 4. Po kapitulacji skierowany do niemieckiej niewoli do Stalagu I A. Zim z 1939/1940 r. pracujc w majtku przy oporzdzaniu stadniny konnej usiowa zbiec. Ucieczka si nie powioda. W rocznic napaci Niemiec hitlerowskich na Polsk l wrzenia ucieka po raz drugi. Tym razem skutecznie. 17 wrzenia 1940 r. by ju w Starachowicach. Przez rok si ukrywa. Po wyrobieniu kennkarty w listopadzie 1941 r. rozpocz prac jako lusarz w Starachowickich Zakadach Broni i Amunicji. Po wojnie pracowa w Zakadzie Dowiadczalnym w Starachowickiej Fabryce Samochodw Ciarowych. Na emerytur odszed w 1977 r. Rent inwalidy wojennego otrzyma w roku 1990. W 1992 r. przeszed zawa serca, w 1998 r. podda si amputacji nogi. Mieszka z rodzin. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal "Zasuony dla Kielecczyzny" (1968), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984) Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).