Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Januszewski Alojzy

1905-1942

pracownik kontraktowy

Urodzony 22 sierpnia 1905 r. w Bydgoszczy. Syn Wadysawa i Anny z domu Grniak.

W Wojsku Polskim suy od 13 X 1926 do 15 11929 r. Ukoczy Wieczorow Szko Techniki Maszynowej i Szko Morskich Maszynistw, zdajc rwnoczenie egzamin dojrzaoci jako technik maszynowy w stopniu starszego marynarza rezerwy. Przyby na Westerplatte w stopniu kaprala rezerwy'. Zatrudniony od 15 stycznia 1929 r. w charakterze elektromontera do obsugi stacji transformatorowej wysokiego napicia, obsugi rozdzielni wysokiego i niskiego napicia, generatorw prdu trjfazowego, silnikw Diesla, adowania akumulatorw, konserwacji samoczynnie pracujcych pomp wodnych, pracy sprarki powietrznej oraz wykonywania instalacji mocy i wiata.

Po kapitulacji 7 wrzenia uwiziony w kazamatach na Biskupiej Grce. Jako jeden z nielicznych nie podzieli losu pozostaej zaogi. Trafi do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Na wyjanienie jego dalszych losw pozwolia penetracja zbiorw archiwalnych w Muzeum Stutthof w Sopocie. Znajduje si tam zapis o nastpujcej treci: "...Januszewski Alojzy, technik maszynowy urodzony 22 VIII 1905 roku w Bydgoszczy, onaty - dwoje dzieci, zamieszkay w Tczewie ul. Wiejska 8, przynaleno pastwowa Polak, przyznaje si do polskiej mniejszoci". Tajny Urzd Policji Pastwowej w Berlinie w dniu 23 V 1940 r. wyda nakaz aresztowania. (Nr IV c 2 - H.Nr. JASS) gdaszczanina, piszc w uzasadnieniu: "...Na podstawie ustale pastwowej policji zagraa on swoim zachowaniem istnieniu i bezpieczestwu narodu i pastwa, gdy daje on swoim antyniemieckim nastawieniem powd do obaw, e po jego uwolnieniu bdzie si nadal udziela polskim interesom".

Kolejny dokument informuje, i "Dostarczony na podstawie zarzdzenia Gwnego Urzdu Bezpieczestwa Rzeszy z dnia 23 V 1940 r. AKtz J 1755 w dniu 27 IX 1939 r. do obozu koncentracyjnego wizie prewencyjny (Polak) Alojzy Januszewski, urodzony 22

VIII 1905 r. w Bydgoszczy, zmar w dniu 24 X 1942 r. o godzinie 22.15. Placwka przekazujca policji pastwowej w Gdasku otrzymaa informacj dalekopisem 26 X 1942 celem powiadomienia rodziny. Lekarz obozowy - lekarz Urzdu Stanu stwierdzi jednoznacznie przyczyn zgonu - grulic puc".

Dnia 2 listopada 1942 r. Komendantura Obozu Koncentracyjnego w Stutthofie wystaa do rodziny J. pismo nastpujcej treci:

"Wasz Alojzy Januszewski urodzony 22 sierpnia 1905 r. zmar w dniu 24 padziernika 1942 roku na skutek grulicy puc w tutejszym szpitalu. Zwoki zostay spopielone w dniu 27 padziernika 1942 r. w pastwowym krematorium. Akt zgonu moecie pastwo zada w Urzdzie Stanu Cywilnego w Stutthofie po uiszczeniu opaty 60 fenigw. Podanie dokadnych danych personalnych zmarego i dnia zgonu oraz wyranego i penego adresu odbiorcy przesyki jest konieczne (wymagane)".

Odznaczenie: Brzowy Medal "Za dugoletni sub" (1938).