Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Nidziski Bolesaw

1915-1995

kapral

Urodzony 3 kwietnia 1915 r. w Zakracze, powiat Jdrzejw. Syn Piotra i Franciszki z Sobierajw. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej w Matogoszczy. Mia trzech braci i trzy siostry. Przed powoaniem do wojska terminowa u szewca.

W latach 1938/1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty w Kielcach. Na Westerplatte przyby 17 marca 1939 r. w stopniu starszego legionisty; l lipca awansowany do stopnia kaprala. W czasie walki by w obronie wartowni nr 3 jako celowniczy km. Kontuzjowany i ranny. Niewol przey jak wikszo kolegw w obozie jenieckim w Prusach Wschodnich, wykorzystywany do prac polowych. W 1942 r. by operowany w jenieckim szpitalu na wyrostek robaczkowy. Po latach niewoli powrci w marcu 1945 r. do domu rodzinnego, ale nie sam, tylko z dziewczyn, ktr polubi 14 kwietnia 1945 r. Ojca w domu ju nie zasta. Matka z dwoma siostrami gospodarzya na maym poletku. Przez wiele lat by szewcem i pracowa w domu oraz w fabryce obuwia w Maogoszczy. Pocztkowo jako brygadzista, potem zosta instruktorem. W 1975 r. odszed na emerytur. Stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficerskie otrzyma w 1990 r.

Crka Barbara ukoczya wysze studia pedagogiczne, syn Krzysztof - Technikum Obuwnicze.

Zmar nagle 26 lipca 1995 r. o godzinie 19.20.

Odznaczenia: Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (19S1). odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984). Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1986), Medal "Za zasugi dla Kielecczyzny" (1989), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).