Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Misztalski Stefan

1914-1984

legionista

Urodzony 28 marca 1914 r. w Siekierno na Kielecczynie. Syn Wadysawa i Rozalii z domu akomiec. Nie mia rodzestwa, a w wieku czterech lat straci rodzicw. Jego wychowaniem zajmoway si kolejno babka i ciotka. Ukoczy trzy oddziay szkoy powszechnej w Bodzentynie.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Sub na Westerplatte peni od 31 marca 1939 r. W dniu rozpoczcia agresji by na posterunku przy bramie kolejowej, a nastpnie w punkcie obserwacyjnym nad morzem. Kontuzjowany i ranny w gow. W niewoli przebywa w obozie jenieckim w Stalagu I A (nr jeca 1896). Po wojnie powrci do domu na Kielecczyzn, Wiosn 1945 r. oeni si z Weronik Rogodzisk. Do 1949 r. pracowa w piekarni, a nastpnie w Kieleckich Zakadach Misnych, a do emerytury w 1977 r. Rent inwalidy wojennego otrzyma w 1977 r.

Zmar 10 czerwca 1984 r.

Wdowa mieszka w Kielcach. Dwie crki, Danuta i Irena s zamne. Troje wnuczt: Tomasz, Baej, Jakub, i prawnuk Pawe.

Odznaczenia: Krzy Walecznych (1960), odznaka "Za zasugi dla Kielecczyzny" (1973), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974). Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).