Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Majcher Jan

1915-1950

kapral

Urodzony 26 padziernika 1915 r. w Ktach Starych, powiat Stopnica, na Kielecczynie. Syn Wawrzyca i Cecylii z Kowalczykw. Przed powoaniem do wojska by robotnikiem.

W latach 1938-1939 peni sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Na Westerplatte przyby 17 marca 1939 r. w stopniu starszego legionisty jako karabinowy; 20 maja zosta awansowany do stopnia kaprala. Bra udzia w obronie w obsadzie koszar. Wzity do niewoli niemieckiej do Stalagu I A (nr jeca 1894). 24 marca 1941 r. zwolniony ze szpitala obozowego do miejscowoci Gerdauen, o czym zostaa powiadomiona rodzina.

Po wojnie zamieszka w Kartuzach. Oeni si z Eugeni Szalawsk, mieszkank Ostrzyc. By z zawodu restauratorem.

Rodzina zamieszkuje na terenie gminy Somonino w powiecie kartuskim.

Zmar 7 lipca 1950 r.