Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

uczyski Edward

1913-1971

kapral zawodowy

Urodzony 22 grudnia 1913 r. w Szczecnie, powiat Kielce. Syn Jana i Antoniny z domu Raduszewskich. Wychowywa si w wielodzietnej rodzinie robotniczo-chtopskiej. Najstarszy brat Stanisaw by krawcem, brat Stefan pracowa w Policji Pastwowej (zgin w Katyniu), Feliks, Antoni, Jan i Mieczysaw - pracowali z ojcem w Hucie Ludwikw w Kielcach. Jedyna siostra Helena pomagaa matce w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Ukoczy w Pierzchnicy siedmioklasow szko powszechn.

W latach 1932-1933 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Do marca 1939 r. by w tyme puku podoficerem zawodowym. Sub na Westerplatte peni od 17 marca 1939 r. 27 sierpnia wyznaczony dowdc wartowni nr 6 - koszary. W czasie obrony dozna potuczenia gowy przez wywalon cian w kabinie bojowej. Wzity do niewoli niemieckiej, do Stalagu I A, (nr jeca 1874). 26 maja 1941 r. przekazany do Stalagu XXI A, skd l czerwca 1941 r., uznany przez komisj lekarsk za niezdolnego do pracy, powrci do domu. Od padziernika 1941 r. a do wyzwolenia by w oddziaach partyzanckich AK na Kielecczynie, (pseudonim "Karol"), w zgrupowaniu dowodzonym przez "Orlicza" (Tadeusz Koodziej) w rejonie Gr witokrzyskich. Zwizek maeski zawar w Pierzchnicy w 1943 r. ona Helena bya czonkiem organizacji kombatanckiej z tytuu okupacyjnej dziaalnoci w ruchu partyzanckim AK na Kielecczynie. Mieli troje dzieci: Lidia (1944) ukoczya w kraju filologi rosyjsk; od 1967 r. mieszka z mem Amerykaninem w Stanach Zjednoczonych; ukoczya college jako dekoratorka wntrz; maestwo bezdzietne. Grayna (1948) ukoczya stomatologi w Akademii Medycznej w Gdasku, jej m Gerard - absolwent Politechniki Gdaskie. Jacek (1955) - ukoczy Technikum Kolejowe w Bydgoszczy; wyemigrowa za siostr do Stanw Zjednczonych; jego syn Dawid (25) koczy prawo na unwiersytecie w Bostonie.

Po wyzwoleniu 22 stycznia 1945 r. . wstpi do Suby Ochrony Kolei w Kielcach. Od kwietnia 1945 r. rozpocz prac w PKP w Gdyni, w charakterze stranika SOK, gdzie pracowa do wrzenia 1951 r.; ostatnio na stanowisku komendanta Oddziau Lotnego w Gdasku. Wadze Komendy Okrgowej SOK dopatrzyy si w jego yciorysie tzw. "grzechw przeszoci", wic zosta przeniesiony na stanowisko referenta dochodzeniowego, tracc na tym finansowo. 15 marca 1957 r. wystosowa pismo w sprawie rehabilitacji moralnej. Komisja Rehabilitacyjna DOKP w Gdasku w pimie z 30 sierpnia 1957 r. stwierdzia, i "...By pokrzywdzony moralnie i materialnie w okresie do padziernika 1956 r. i traktowanym obywatelem II kategorii. Obecnie po mianowaniu go na inspektora ochrony przeciwpoarowej] w VI gr. uposaenia uzyska rehabilitacj moraln i materialn".

W 1961 r. w Liceum Oglnoksztaccym dla pracujcych w Gdasku uzyska wiadectwo maturalne. W 1966 r. ukoczy Szko Oficersk Poarnictwa w Warszawie (Nr 732/IV gr/66) i uzyska kwalifikacje oficera Korpusu Technicznego Poarnictwa. By przewodnikiem w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (leg. nr 0278434, wydana przez Oddzia "Trjmiasto" 1959). By czonkiem Chru Mskiego "Moniuszko" w Gdasku (leg. B. 11/53). Uczestniczy w honorowej aobnej asycie w uroczystoci sprowadzenia z Woch na Westerplatte urny z prochami mjra Henryka Sucharskiego. 27 sierpnia 1971 r. bezporednio z pyty lotniska w Gdasku zosta przewieziony karetk pogotowia do szpitala. Chore serce nie wytrzymao nadmiaru wzrusze.

Zmar 28 sierpnia. 2 wrzenia 1971 r. zosta pochowany w kwaterze wojskowej na Cmentarzu Srebrzysko.

13 czerwca 1998 r. nieznani sprawcy cakowicie zdewastowali nagrobek cmentarny, ktry 12 sierpnia 199S r., z upowanienia Urzdu Miejskiego, Wydzia Inynierii, odrestaurowa Zarzd Drg i Zieleni w Gdasku.

Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1945), Srebrny Krzy Orderu VM, (1945), odznaka "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1960). Krzv Partyzancki (1964), odznaka honorowa "Zasuonym Ziemi Gdaskiej" (1968), odznaka "Przodujcy Kolejarz" (1968).