Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

opatniuk Jzef

1907-1969

plutonowy zawodowy

Urodzony 3 lipca 1907 r. w kolonii Glinny Stok w powiecie Rodzin (obecnie powiat Wodawa, wojewdztwo Lublin). Syn Rocha i Marianny z Haczukw. W wieku siedmiu lat rozpocz nauk w szkole powszechnej w Parczewie, ktr przerwa, by jako najstarsze dziecko w rodzinie pomaga rodzicom w prowadzeniu wiejskiego sklepiku.

W latach 1929-1930 odbywa czynn sub wojskow w 34. Puku Piechoty w Biaej Podlaskiej. Od 1932 r., po ukoczeniu szkoy podoficerskiej pozosta jako kapral nadterminowy w wojsku. W maju 1934 r. przystpi do egzaminu nadzwyczajnego w zakresie nauk objtych programem nauczania publicznej siedmioklasowej szkoy powszechnej i zda go z wynikiem pomylnym. Z dniem 6 kwietnia 1939 r. zosta przeniesiony na Westerplatte, zameldowa si tam 28 kwietnia 1939 r. W czasie obrony dowodzi plutonem dwch dziatek przeciwpancernych, w pobliu wartowni nr l i od strony morza w rejonie torw kolejowych. Po kapitulacji wzity do niewoli i osadzony w Stalagu I A (nr jeca 1876). Od 18 do 25 sierpnia 1945 r., przebywa w szpitalu w Niebiil Sud-ton-dern, do ktrego przyby z Leck.

Po wyzwoleniu jako jeniec wojenny uzyska z Polskich Si Zbrojnych kart identyfikacyjn nr 1639, podpisan przez oficera kontraktowego ds. byych jecw wojennych. Do kraju powrci 28 kwietnia 1946 r. w ramach repatriacji i zosta zarejestrowany w Urzdzie Repatriacyjnym w Szczecinie. 3 padziernika 1948 r. z Gdaskiego Urzdu Morskiego, Inspektoratu Poarnictwa Morskiego uzyska, po ukoczeniu kursu uzupeniajcego dla podoficerw, wiadectwo (nr 13/1 UP) uprawniajce do zajmowania stanowiska podoficera-instruktora w portowych straach poarnych, l listopada 1948 r. mianowany do stopnia kaprala poarnictwa ze starszestwem. W lutym 1951 r. po ukoczeniu 150-godzinnego Morskiego Uzupeniajcego Kursu Poarnictwa uzyska stopie sieranta poarnictwa w Zarzdzie Portu Gdask. W czerwcu 1953 r. ukoczy 100-godzinny kurs jzyka rosyjskiego stopnia I przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Wydzia Owiaty w Gdasku. W marcu 1957 r. Minister Pracy i Opieki Spoecznej, Zarzd Rent w Warszawie z powodu zego zdrowia przyzna mu emerytalne wiadczenie wyjtkowe, uwzgldniajce w decyzji jego udzia w bohaterskiej obronie Westerplatte. By czonkiem PZPR.

Zwizek maeski zawar z mieszkank Gdyni Stanisaw Sobczyk, z ktr mia dwch synw: Krzysztof (1949), ukoczy studia prawnicze na Uniwersytecie Gdaskim; w 1980 r. wyjecha do Stanw Zjednoczonych, mieszka w Chicago, pracuje jako superintendent w firmie prywatnej: onaty, ma crk Natali. Piotr (1953) ukoczy take studia prawnicze na UG mieszka w Gdasku i prowadzi wasn dziaalno gospodarcz, ma crk Monik.

Zmar 27 lutego 1969 r. Pochowany w Alei Zasuonych na Cmentarzu Srebrzysko w Gdasku.

Odznaczenia: Krzy Walecznych (1957), Srebrny Krzy Zasugi (1957), Zoty Krzy Zasugi (1959), Odznaka Grunwaldzka (1960), odznaka "Zasuony Pracownik Morza" (1963), Srebrny Krzy Zasugi dla Poarnictwa (1964), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1966); liczne dyplomy uznania za prac w Zarzdzie Portu Gdask; pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).