Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Lis Franciszek

1915-1983

starszy legionista

Urodzony 9 marca 1915 r. we wsi Piotrowe Pole, powiat Ia, w rodzinie robotnika lenego Izydora i Teofilii ze Zaborowskich. Mia szeciu braci. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd przyby na Westerplatte 31 marca 1939 r. w stopniu starszego legionisty jako celowniczy. W czasie obrony walczy w wartowni nr 4. Okres niewoli przey w Stalagu I A, pracujc w gospodarstwach niemieckich. W maju 1945 r. powrci do Pitrowego Pola, gdzie zasta jedynie zgliszcza. W 1950 r. oeni si z Aniel i rozpoczli wsplnie gospodarzy na niewielkim skrawku ziemi w Nowej Wsi. Mieli dwch synw Krzysztofa i Adama oraz picioro wnuczt.

Zmar 4 grudnia 1983 r. Wdowa Aniela na emeryturze rolniczej, mieszka z rodzin syna Krzysztofa w Nowej Wsi.

Odznaczenia: Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).