Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kutera Jzef

1915-1965

starszy legionista

Urodzony 30 kwietnia 1915 r. we wsi Brody, wojewdztwo kieleckie. Syn Jzefa i Antoniny. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd na Westerplatte przyby 5 kwietnia 1939 r. w stopniu starszego legionisty jako celowniczy modzierzy. W czasie obrony by w obsudze modzierzy, a po ich zbombardowaniu mia wyznaczone stanowisko obserwacyjne w rejonie wartowni nr 5. Po kapitulacji jako jeniec wojenny przebywa w Stalagu I A, skd by wysyany do prac polowych w okolicznych gospodarstwach niemieckich. Po zakoczeniu wojny wiosn 1945 r. powrci do rodzinnej wsi Brody. Pracowa jako wykwalifikowany ciela.

Zmar 13 grudnia 1965 r.

Odznaczenia: Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).