Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Krzak Mieczysaw

Poleg 2 wrzenia 1939 r.

legionista

W dniu 5 kwietnia 1939 r. przyby na Westerplatte z 3. Puku Piechoty Legionw w Jarosawiu jako celowniczy modzierzy. Poleg drugiego dnia obrony.

Miejscem Jego upamitnienia jest Cmentarzyk Polegych na Westerplatte.

Odznaczenia: pomiertnie uhonorowany Krzyem Orderu VM, V klasy (30 sierpnia 1945 r).