Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Korus Jan

1915-1951

legionista

Urodzony 25 sierpnia 1915 r. w Kajtanowie. Syn Pawia i matki z domu Glinkw. Zawd - robotnik.

Czynn sub wojskow odbywa w latach 1938-1939 w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Na Westerplatte przyby 5 kwietnia 1939 r. jako legionista, z funkcj wojskow trbacza. Bra udzia w obronie Skadnicy. Po kapitulacji wzity do niewoli niemieckiej i osadzony w Stalagu I A (nr jeca 2206). 10 grudnia 1940 r. przekazany do Stalagu XXI A. Zmar w kraju w 1951 r.