Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Kita Jzef

1915-1939, poleg 2 wrzenia 1939 r.

legionista

W rozkazie nr 11 Komendanta Skadnicy Tranzytowej Westerplatte z dnia 17 marca 1939 r. w rubryce "przybycia" znajdujemy nazwiska onierzy przeniesionych z 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach do WST. Pod pozycj 17 figuruje legionista Kita Jzef.

Poleg drugiego dnia obrony pod gruzami zbombardowanej wartowni nr 5. Miejscem jego upamitnienia jest Cmentarzyk Polegych na Westerplatte.

Odznaczenia: pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1945).