Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Jankowicz Jzef

1914-1988

legionista

Urodzony 5 stycznia 1914 r. we wsi Sosnwka w powiecie kieleckim. Syn Jana i Antoniny. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej. W latach 1935-1938 pracowa w kopalni "Staszic", pooonej niedaleko Kielc.

Czynn sub wojskow odbywa w latach 1938-1939 w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Na Westerplatte przyby 5 kwietnia 1939 r.\ W czasie obrony by w obsudze modzierzy, a po ich rozbiciu na placwce "azienki". Po kapitulacji wywieziony do Stalagu I A. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w marcu 1945 r. powrci do kraju. Oeni si z Mart w marcu 1946 r. Z Pastwowego Urzdu Repatriacyjnego w Kielcach otrzyma skierowanie do osiedlenia si we wsi Mikoajewice w powiecie legnickim. Jako choporobotnik podj sta prac w Zakadzie Ceramicznym w Legnicy. W 1966 r. zachorowa na odek i po operacji przeszed na rent chorobow.

Zmar 8 grudnia 1988 r.

Wdowa i jedyna crka Krystyna wraz z rodzin mieszkaj w Legnicy.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1962), Krzy Walecznych (1968), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).