Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Hajduszkiewicz Jan

1915-1988

starszy legionista

Urodzony 8 maja 1915 r. w Piounce, gmina Sdziszw. Syn Romana i Marii z Pardaow. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska pracowa w gospodarstwie rolnym rodzicw.

Czynn sub wojskow odbywa w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach (1938--1939). Na Westerplatte przyby 5 kwietnia 1939 r. jako kucharz'. 23 czerwca z okazji wita pukowego oddziau macierzystego awansowany do stopnia starszego legionisty. Broni wartowni nr 6 jako celowniczy karabinu maszynowego. Po kapitulacji do 1941 r. przebywa w Stalagu I A. 22 czerwca 1941 r. wywieziony do obozu w Norwegu, za Koo Polarne (do Storjordu). Pracujc przy naprawie drg, nabawi si grulicy. Z obozu wyzwolony przez armi angielsk. Po otrzymaniu personalkarte 2223 i legitymacji byego jeca wojennego (wystawionej 16 czerwca 1945 r., nr 15178), ostemplowanej przez Polskie Siy Zbrojne i podpisanej przez oficera kontaktowego ds. byych jecw wojennych - powrci w listopadzie 1945 r. do Piotunki. Po zaleczeniu grulicy wyjecha do Jdrzejowa. Od grudnia 1947 r. pracowa w Urzdzie Pocztowo-Telegraficznym jako monter radiofoniczny. W 1984 r. z powodu zego stanu zdrowia otrzyma rent specjaln. Nalea do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Przez dwadziecia lat by prezesem Polskiego Komitetu Pomocy Spoecznej. Przez dziesi lat prezesem Zwizku Inwalidw Wojennych w Jdrzejowie. By staym opiekunem terenowo-spoecznym. Zwizek maeski zawar w 1935 r. W latach 1936-1950 narodzio si szecioro dzieci: jeden syn i pi crek, z ktrych dwie ju nie yj. Rodzina powikszya si o trzynacioro wnuczt i dwanacioro prawnuczt.

Zmar 9 sierpnia 1988 r.

Odznaczenia: Zoty Krzy Zasugi, Brzowy i Srebrny Medal "Za zasugi dla obronnoci kraju", Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1970), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).