Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Goryl Wadysaw

ur. 1910

kapral zawodowy

Urodzony 7 wrzenia 1910 r. w Jarosawiu. Syn Jzefa i Anastazji z Marynowiczw. Ukoczy t szko powszechn i trzy kursy zawodowe. Do 1932 r. pracowa jako magazynier konfekcji cikiej w hurtowni "Centrogal".

W 1932 r. wcielony do wojska do 3. Puku Piechoty Legionw w Jarosawiu, skd w stopniu kaprala zawodowego przyby na Westerplatte 17 marca 1939 r. W czasie obrony by dowdc wartowni nr 4. Po kapitulacji zosta wywieziony do obozu jenieckiego Stalag I A. Za usiowanie ucieczki w lipcu 1941 r. zosta osadzony w areszcie wiziennym w Tannenbergu i po trzech tygodniach odtransportowany do Stalagu I A, gdzie do koca wojny przebywa w kompanii karnej.

W marcu 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej dotar do Olsztyna, gdzie dziaay ju wadze polskie. Zaatwi dokument upowaniajcy do powrotu do domu. W Jarosawiu dom rodzinny by spalony. Z Pastwowego Urzdu Repatriacyjnego otrzyma jednopokojowe mieszkanie w starym domu po Ukraicu. Zamieszka z matk i siostr. Zacz uprawia ziemi przylegajc do spalonego domu rodzinnego. W 1946 r. pozna repatriantk z Hakicza, z ktr wzi lub. Od 1950 a do emerytury, na ktr odszed w 1974 r., pracowa jako sortownik, magazynier, brygadzista w kilku pastwowych przedsibiorstwach zwizanych z produkcj tekstyln. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r., a rent inwalidy wojennego rok pniej.

W swym pracowitym yciu wiele chorowa, przeszed powane operacje odka i puc. Straci such. Jest prawie, e nieporuszajcym si samodzielnie czowiekiem. Mieszka w Jarosawiu z opiekujc si nim, cho rwnie chor, starsz crk. ona zmara przed kilku aty. Modsza crka po ukoczeniu studiw na Uniwersytecie Gdaskim wysza zam za koleg ze studiw (cudzoziemca) i mieszka w Szwajcarii.

Wadysaw Goryl zmar 1 wrzenia 2000 r.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1946), Medal za Odr, Nys i Batyk (1946), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Walecznych (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka "Zasuony dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).