Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gowacki Feliks

1915-1998

legionista

Urodzony 2 marca 1915 r. we wsi Trzeszkw na Kielecczynie. Syn Antoniego i Wiktorii z Banasiakw. Ukoczy trzy oddziay szkoy powszechnej w Chybicach. Mia jedn siostr i szeciu braci. Przed powoaniem do wojska zajmowa si rolnictwem w gospodarstwie rodzicw.

W latach 1938-1939 odbywa sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd na Westerplatte przyby 31 marca 1939 r. ze specjalizacj celowniczego karabinu maszynowego. W czasie obrony walczy w punktach obronnych "azienki" i wartowni nr 4. By ranny w praw nog. Po kapitulacji wywieziony do obozu jenieckiego Stalag I A. Po podpisaniu listy na pracownika cywilnego pracowa w gospodarstwach niemieckich.

Wiosn 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej powrci do kraju. Zosta instruktorem wychowania wojskowego w hufcu modzieowym "Junacy". W 1947 r. zawar zwizek maeski w wierzynie na lsku. Do 1949 r. pracowa w firmie budowlanej jako robotnik fizyczny. Z powodu zego stanu zdrowia musia przerwa prac i od 1949 r. gospodarzy wraz z on na 1,6-hektarowym kawaku ziemi w Trzeszkowie. Nalea do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Rent inwalidy wojennego otrzyma w 1986 r., nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku - w 1989 r.

Zmar 10 sierpnia 1998 r.

Wdowa mieszka w Trzeszkowie z crk Mari; dwie wnuczki i dwoje prawnuczt.

Odznaczenia: Brzowy Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1950), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), odznaka "Za zasugi dla Kielecczyzny" (1989), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Weteran Walk o Niepodlego (1995), Odznaka Honorowa Zwizku Kombatantw RP i BWP (1997).