Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gbura Jan

1915 -1939, poleg 2 wrzenia 1939 r.

kapral

Syn Jzefa i Walerii. Mieszka przed wojn we wsi Brody Ieckie w powiecie ieckim. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej.

W latach 1938-1939 odbywa sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach. Na Westerplatte przyby 17 marca 1939 r. w stopniu starszego legionisty jako karabinowy'. Dnia l lipca 1939 r. awansowany do stopnia kaprala.

Poleg w wartowni nr 5 podczas bombardowania.

Miejscem jego upamitnienia jest Cmentarzyk Polegych na Westerplatte.

Odznaczenia: pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1945).