Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gonsawski Micha

1914-1968

kapral zawodowy

Urodzony 8 wrzenia 1914 r. w rodzinie chopskiej w Wilczycach w powiecie sandomierskim. Syn Ludwika i Franciszki z Mroziewiczw. Mia trzech braci i trzy siostry. Ukoczy szkol powszechn i terminowa u ogrodnika. Po ukoczeniu nauki pracowa w Warszawie w ogrodnictwie.

W wieku dwudziestu lat zgosi si jako ochotnik do wojska. Suy w 2. Puku Piechoty w Sandomierzu, gdzie awansowa do stopnia kaprala. Na Westerplatte przyby 31 marca 1939 r. W czasie obrony kierowa ogniem modzierzy, a po ich zniszczeniu by w zaodze koszar. W niewoli w Prusach Wschodnich jako jeniec wojenny pracowa w ogrodnictwie majtku ziemskiego w pobliu Gerdauen. Tam pozna przysz on Wadysaw, ktra bya we dworze niemieckim pokojwk. W 1943 r. skierowany w okolice Suwak do kopania umocnie polowych, gdzie pracowa do wyzwolenia.

W lutym 1945 r., po wkroczeniu Armii Czerwonej powrci do rodzinnej wsi Wilczyce, ktr zasta doszcztnie spalon. Matka i dwch braci nie yto. Zamna siostra z trudem wizaa koniec z kocem w podupade] gospodarce. Uda si do Janowa i w czerwcu 1945 r. zawar zwizek maeski z wczeniej poznan Wadysaw. Rozpoczli gospodarzy we dwoje na 7-hektarowym kawaku ziemi. W 1946 r. na wiat przysza jedyna ich crka Wiesawa. W jednostce wojskowej w Muszakach przez trzy lata by ogrodnikiem. Angaowa si te w prace spoeczne: by awnikiem w Sdzie Powiatowym w Nidzicy, radnym w Powiatowej Radzie Narodowej i czonkiem Gminnej Spdzielni "Samopomoc Chopska" w Janowie.

Zmar nagle na atak serca 31 marca 1968 r.

Wdowa mieszka z crk i modszymi dwiema wnuczkami. Dwch wnukw - starszy ukoczy Wojskow Akademi Techniczn w Warszawie i pracuje w jednostce wojskowej, modszy po Technikum Mechanizacji Rolnictwa - mieszka i pracuje w Olsztynie.

Odznaczenia: Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960).