Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Gajda Stefan

1915-1991

legionista

Urodzony l maja 1915 r. w Podolanach, poczta Kazimierza Wielka, w rodzinie rolnika Jzefa i Marianny. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska pracowa w gospodarstwie rodzicw.

W latach 1938-1939 czynn sub wojskow odbywa w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach', skd 31 marca 1939 r. przyby na Westerplatte jako celowniczy. W czasie obrony by celowniczym ckm. By kontuzjowany. Z niewoli jenieckiej zwolniony z powodu zego stanu zdrowia w 1940 r. Powrci do rodzinnej wsi i pomaga bratu w prowadzeniu przejtej po rodzicach gospodarki. Obaj byli kawalerami.

Jego nazwisko figurowao przez wiele lat jedynie w rozkazach dziennych z Westerplatte, z dopiskiem "los nieznany". W maju 1981 r. Telewizja Polska w programie z cyklu "wiadkowie" zaapelowaa o pomoc w ucilaniu nieznanych dotd losw onierzy z Westerplatte. W jednym z listw napisano: "...Stefan Gajda mieszka we wsi Podolany. Mieszka w b. trudnych warunkach, kontuzjowany, boi si ludzi...". Kolejne tygodnie potwierdziy przekazan wiadomo. Osamotniony, zamknity w sobie, trudny w kontakcie, nieufny wobec otoczenia. Zgodzi si na bezporedni opowie o swoim yciu przed kamerami telewizyjnymi. W umwionym dniu przyby do gmachu TVP w Warszawie i wydawao si, e zasidzie przed kamerami. W ostatniej jednak chwili co si w nim zaamao. Rozpaka si, rozdygota i mimo prb nie wystpi. Opuszczajc studio rzuci tylko na poegnanie: "...Wy cyganita! Wy wci cyganita, e si co odmieni. Po wojnie raz si zgosiem jako westerplatczyk. I do. Teraz ju nie chc niczego...".

Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i mundur oficera polskiego, rent inwalidy wojennego otrzyma w 1990 r.

Zmar 24 lutego 1991 r. Odznaczenia: Srebrny Krzy Orderu VM (1989).