Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Derlatka Jan

1915-1986

legionista

Urodzony 12 padziernika 1915 r. we wsi Mirzec w powiecie starachowickim w rodzinie rolnikw. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska okresowo pracowa jako niewykwalifikowany robotnik w prywatnych firmach.

W latach 1938-1939 odbywa sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach, skd na Westerplatte przyby J.7 marca 1939 r. jako legionista cznociowiec. W czasie obrony obsugiwa centralk telefoniczn w koszarach. Po kapitulacji przebywa w Stalagu I A (nr jeca 2216). W 1942 r. wywieziony nad granic niemiecko-holendersk. W miejscowoci Lobrykdyk w Westfalii pracowa do koca wojny na lotnisku. Ataki nadcigajcych wojsk angielskich i amerykaskich spowodoway przymusowe cofanie si w kierunku Hanoweru. W sierpniu 1945 r. trafi do obozu zbornego niedaleko Hamburga. Rok spdzi w poniemieckich koszarach na rekonwalescencji, a potem pracowa na duym przedwojennym cywilnym lotnisku. Skoczy kurs szkoleniowy i jako kierowca pracowa w kolumnie transportowej przy wojskach okupacyjnych. Od 1951 r. przez 25 lat pracujc jako kierowca rozwozi ywno do sklepw na terenie Koln. Nalea do Polskiego Zwizku Inwalidw Wojennych z siedzib w Hamburgu.

Pno, bo dopiero w wieku czterdziestu dwch lat, zdecydowa si na maestwo z wdow po niemieckim onierzu, ktr pozna w subowych podrach. Miaa skromny dom i dwoje maych dzieci.

Zmar 22 grudnia 1986 r.

Odznaczenia: pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).