Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Ciepucha Wacaw

ur. 1915

kapral

Urodzony 5 kwietnia 1915 r. w Stroizundzie (Niemcy). Syn Adama i Aleksandry z Biekowskich. Mia brata Edwarda i siostr Otyli. Rodzice pracowali do 1918 r. w Niemczech. Kiedy zaczto zmusza ich do zmiany obywatelstwa, wrcili do Polski i zamieszkali w dworze Janw Soecki, powiat Ia. W wieku siedmiu lat zmara matka, a ojciec odda go do pasania krw u bogatego gospodarza. Ukoczy cztery oddziay wiejskiej szkoy i zacz terminowa u kowala.

W latach 1938-1939 peni czynn sub wojskow w 4. Puku Piechoty Legionw

w Kielcach, skd na Westerplatte przyby 31 marca 1939 r. jako karabinowy. 21 sierpnia 1939 r. zosta awansowany do stopnia kaprala. W czasie obrony by w obsudze modzierzy, ranny w gow i przygnieciony gruzem w koszarach. W niewoli jenieckiej przebywa w Stalagu I A.

Po wkroczeniu 4 maja 1945 r. Armii Czerwonej wstpi w szeregi Milicji Robotniczej. W 1950 r. zwolniony z powodu utraty oka. Od 1951 do 1969 r. pracowa jako kowal w Warmiskiej Fabryce Maszyn Rolniczych w Dobrym Miecie. Ostatnie sze lat przed emerytur w Spdzielni Inwalidw "Gwarancja" w Olsztynie. By czonkiem. Zwizku Zawodowego Pracownikw Spdzielczoci Pracy. Na emerytur odszed w 1975 r. Rent inwalidy wojennego otrzyma w 1990 r.; nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie wojskowe w 1989 r.

W 1950 r. oeni si z Regin Wasiowsk, z ktr ma trzy crki, jednego syna, pi wnuczek i dwch prawnukw.

Zmar 6 lipca 2004 r.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1945), odznaka "10 lat w Subie Narodu" (1955), Krzy Walecznych (1968), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), odznaka honorowa "Zasuony dla Warmii i Mazur", Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Zasuony dla Miasta Gdaska", Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).