Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Chrzan Wadysaw

1915-1986

kapral

Urodzony 24 maja 1915 r. w Komorowie, powiat Kielce. Syn Kazimierza i Marianny z domu Socha. Ukoczy cztery oddziay szkoy wiejskiej w Krasnej. Mia picioro rodzestwa. Przed powoaniem do wojska pracowa w kamienioomach w Parszewie na Kielecczynie.

Czynn sub wojskow odbywa w 4. Puku Piechoty Legionw w Kielcach w 3. kompanii ckm (1938-1939). Na Westerplatte przyby l kwietnia 1939 r. jako kapral ze specjalizacj karabinowego'. W czasie obrony walczy w obsadzie wartowni nr 6 w koszarach. Po kapitulacji wywieziony do obozu jenieckiego do Stalagu I A. Od l stycznia 1942 r. pracowa w kopalni rudy elaznej w Stporkowie.

Po wojnie osiedli si w Skarysku Kamiennej, gdzie pracowa w Zakadach Metalowych. W 1955 r. wraz z rodzin wyjecha do Malczewa i tam podj prac jako robotnik w Pastwowym Gospodarstwie Rolnym. W latach 1959-1965 pracowa w Nadlenictwie Bierzwnik, skd odszed na rent chorobow. Zwizek maeski zawar w 1942 r. Mia siedmioro dzieci. Trzy crki ukoczyy szkoy podstawowe, jedna liceum administracyjne. Synowie w szkoach zawodowych zdobyli zawody rzemielnicze.

Zmar 5 stycznia 1986 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Choszcznie.

Wdowa mieszka u najstarszej crki w Bierzwniku. Odznaczenia: Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Brzowy Medal "Za zasugi dla obronnoci kraju" (1981), Odznaka Pamitkowa Gryfa Pomorskiego (1984), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).