Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Chrul Henryk

1918-1989

kapral zawodowy

Urodzony 12 padziernika 1918 r. w Podubnie, powiat Nowogrdek. Syn Rafaa i Aleksandry z Chreptowiczw. Mia dwch braci i jedn siostr.

Po ukoczeniu czterech klas gimnazjum w Lidzie l wrzenia 1932 r. wstpi do Szkoy Podoficerskiej Piechoty dla Maoletnich w remie. 12 padziernika 1935 r. skierowany do 2. Puku Piechoty Legionw w Sandomierzu, jako dowdca druyny szkolnej w stopniu kaprala. 11 listopada 1936 r. odkomenderowany do I Batalionu Detaszowego 2. Puku Piechoty w Staszewie, gdzie zosta podoficerem zawodowym. Niezalenie od penionej suby wojskowej doksztaca si. Matur uzyska w 1938 r. Odkomenderowany na Westerplatte, gdzie suy od 17 marca 1939 r.'. W czasie obrony by dowdc placwki "azienki". Ranny i kontuzjowany. Po kapitulacji dosta si do niewoli w Prusach Wschodnich, przebywajc do koca wojny w Stalagu I A.

Po wyzwoleniu powrci do kraju wiosn 1945 r. Poniewa miejsce przedwojennego zamieszkania nie leao ju w granicach pastwa polskiego, osiad na Ziemiach Odzyskanych w Rzepinie, gdzie w transporcie repatriacyjnym odnalaz sw rodzin. Od 1945 do 1950 r. pracowa w gospodarstwie rolnym u rodzicw. Od l lutego 1950 do 30 kwietnia 1951 r. - w Polskich Zakadach Zboowych jako zastpca kierownika delegatury, w latach 1951-1955 jako ksigowy w Pastwowej Centrali Drzewa "Paged" w Rzepinie. Od l padziernika 1955 do 28 lutego 1959 r. by starszym ksigowym w rejonie Lasw Pastwowych w Omie Lubuskim. Od 1959 r. kierownikiem referatu gospodarczego w Urzdzie Celnym w Rzepinie, skd odszed na emerytur, l maja 1979 r. Rent inwalidy wojennego otrzyma w 1980 r.

Oprcz pracy zawodowej udziela si spoecznie. By czonkiem Komisji Porzdku Publicznego przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Subicach, Przewodniczcym Komisji Rewizyjnej przy Rejonie Lasw Pastwowych w Omiu Lubuskim, radnym czonkiem Komisji Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Spoecznej przy PMRN w Rzepinie oraz czonkiem Komisji Rewizyjnej Zarzdu Okrgu ZBoWiD w Zielonej Grze.

Chocia nie mia zamiaru zakadania rodziny, podczas winobrania w Zielonej Grze 6 padziernika 1957 r. pozna Aniel, a dnia nastpnego poprosi j o rk. Po miesicu byli ju maestwem. Z tego zwizku przysza na wiat crka Grayna (1959) - ukoczya Pomaturalne Studium Turystyczne w Zielonej Grze, syn Kazimierz ukoczy Technikum Ekonomiczne w Omiu Lubelskim. Troje wnukw i jedna wnuczka.

Zmar 3 listopada 1989 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Rzepinie. Wdowa Aniela mieszka w Rzepinie.

Odznaczenia: Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960), Krzy Walecznych (1960), Zoty Krzy Zasugi (1969). Odznaka Grunwaldzka (1960), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1981), odznaka honorowa "Zasuony dla Miasta Gdaska" (1984), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).