Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Duzik Stefan

1899-1955

pracownik kontraktowy

Urodzony 2 wrzenia 1899 r. w Ujedzie. Syn Jana i Jzefy z domu Wchaa. Mia cztery siostry.

Z 1936 r. zachowao si w dokumentacji westerplackiej zawiadczenie stwierdzajce, i "Duzik Stefan byt zatrudniony w tut. WST w czasie od 4 maja - 12 grudnia 1936 r.". By pracownikiem sezonowym. z ktrym umowa o prac w miar zapotrzebowania bya wznawiana. W 1939 r.. w siad za ojcem do pracy na Westerplatte podyli jego dwaj kilkunastoletni synowie. Potwierdzeniem ich zatrudnienia s wpisy w dzienne raporty komendanta WST: "Z dniem l lutego 1939 r. zosta przyjty do pracy Ryszard Duzik w charakterze robotnika niewykwalifikowanego [patrz biografia] i Henryk Duzik w charakterze pracownika domowego w kuchni na Westerplatte, z wynagrodzeniem miesicznym 50.- z + mieszkanie na miejscu, opat, wiato i wyywienie w naturze". 15 kwietnia 1939 r. w rozkazie nr 15 komendant H. Sucharski rozwiza stosunek subowy z Henrykiem Duzikiem.

D.S. po kapitulacji zosta ulokowany przez Niemcw w obozie dla Polakw w budynku koszarowym w Nowym Porcie. W grupie winiw pracowa przy porzdkowaniu terenu Westerplatte, a nastpnie odtransportowany do obozu w Stutthofie. Schorowany uzyska zwolnienie i w 1941 r. powrci do Ujazdu. Zaoy warsztat stolarski i prowadzi go do 1955 r. Po wojnie byt aktywnym czonkiem PSL-u. Dziaa w Gminnej Spdzielni "Samopomoc Chopska". Dwukrotnie (w 1949 i 1951) wybrany przewodniczcym komisji rewizyjnej Spdzielni.

Zmar 26 kwietnia 1955 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Ujedzie.

Odznaczenia: pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).