Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Borowiec Piotr

1915-1994

legionista

Urodzony l sierpnia 1915 r. w Modrzewiu koo witego Krzya. Syn Tomasza i Marii. Ukoczy dwa oddziay szkoy powszechnej. W 1937 r. oeni si.

Czynn sub wojskow odbywa w 4. Puku Piechoty w Kielcach. Sub na Westerplatte peni od 5 kwietnia 1939 r. W czasie obrony walczy pocztkowo w obsudze modzierzy, a po ich zbombardowaniu przy placwce "Tor kolejowy". Pi i p roku niewoli przepracowa u bauera na gospodarstwie w pobliu Holstein. Pozostawiona ona i syn w kraju zadecydowali o jego dalszym losie. Po oswobodzeniu przez oddziay angielskie w grudniu 1945 r. powrci do Starachowic. Na Jelniku wynaj mieszkanie. Przez 31 lat pracowa w transporcie kolejowym, przy rozadunku wagonw z urzdzeniami fabrycznymi i wglem w Fabryce Samochodw Ciarowych. W 1976 r. odszed na emerytur. Rent inwalidy wojennego, a take nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie oficera WP otrzyma w 1990 r. Zmar 6 czerwca 1994 r.

Odznaczenia: Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939", Srebrny Krzy Orderu VM( 1989).