Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Bieniasz Jzef

1908-1967

plutonowy zawodowy

Urodzony 3 stycznia 1908 r. w Soninie, powiat acut. Syn Andrzeja i Anny ze Strzpkw. Pochodzi z wielodzietnej rodziny chopskiej. Kiedy najmodszy brat mia rok, zmar na grulic ojciec. Jako najstarszy z dziesiciorga rodzestwa opiekowa si matk i rodzestwem. Po ukoczeniu szkoy powszechnej rozpocz nauk w Gimnazjum w acucie.

W latach 1929-1939 pozostawa w subie zawodowej w 3. Puku Piechoty Legionw w Jarosawiu. Stanisaw z domu Macioek, absolwentk Szkoy Gospodarczej w Jarosawiu, polubi w 1934 r. Mia z ni dwoje dzieci: Wadysaw (1935) i Janin (1937), 17 marca 1939 r. przyby w stopniu plutonowego zawodowego do Skadnicy na Westerplatte1. Brat czynny udzia w obronie jako dowdca modzierzy. W czasie obrony zosta ciko ranny w piersi. Po kapitulacji przeniesiony do szpitala. Od listopada 1939 do lutego 1945 r. przebywa w niewoli niemieckiej (nr jeca 70773) w Stalagu I A. Pracowa w gospodarstwach rolnych u bauerw.

Po wyzwoleniu w maju 1945 r. wrci do domu. Jako sanacyjny wojskowy nie mg dosta odpowiedniej pracy, zajmowa si wic upraw wydzierawionej ziemi. W 1948 r. ze wzgldu na chore serce przesta pracowa na roli. Dziki protekcji byych kolegw zosta zatrudniony w przedsibiorstwie Skupu Surowcw Wkienniczych i Skrzanych w Jarosawiu jako pracownik umysowy. Jednak rozwijajca si choroba doprowadzia do wylewu krwi i czciowego sparaliowania. W kwietniu 1963 r. zwolniony z pracy zosta pozbawiony rodkw do ycia. W trzy miesice po zwolnieniu przeszed na rent. Crki wraz z rodzinami - Wadysawa Mazur mieszka w Jarosawiu, Janina Rkas we Wrocawiu. Trzech wnukw i dwie wnuczki ukoczyli studia wysze.

Zmar 11 lutego 1967 r. Pochowany na starym cmentarzu w Jarosawiu.

Odznaczenia: Medal za Odr, Nys i Batyk (1946), Medal za Warszaw 1939-1945 (1946), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1946), Krzy Walecznych (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).