Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wrzaszcz Antoni

1915-1996

kapral

Urodzony 12 wrzenia 1915 r. w Jabonnie, powiat Sokow Podlaski. Syn Grzegorza i Apolonii z Suchoerbskich, wacicieli niewielkiego majtku zakupionego w 1919 r. Mia dwch braci Stanisawa i Jzefa oraz siedem sistr - Mari, Ann, Genowef, Kazimier, Jadwig, Janin i Wand. Szko powszechn koczy etapami w trzech miejscowociach - Wierzbicach, Mooewie i Sokotowie. Przed powoaniem do wojska pracowa w gospodarstwie rodzicw.

W latach 1937-1938 odbywa czynn sub wojskow w 5. Puku Piechoty Legionw w Wilnie, skd na Westerplatte w stopniu kaprala przyby 20 wrzenia 1938 r. Podczas obrony WST walczy w obsadzie wartowni nr 1. Po kapitulacji przebywa w niewoli jenieckiej w Stalagu I A, zatrudniany przy pracach polowych w niemieckich gospodarstwach. W kwietniu 1945 r. po wkroczeniu frontowych oddziaw Armii Czerwonej powrci w rodzinne strony. Zamieszka na kolonii wydzielonej z rozparcelowanego majtku rodzicw. W miejscowoci Batki rozpocz gospodarzy na 10 ha ziemi. Oeni si z Krystyn Stelgowsk, z ktr mia czterech synw. Jeden zmar tu po urodzeniu, pozostali Witold, Janusz i Krzysztof (urodzeni w latach pidziesitych) ukoczyli szkoy rednie o profilu rolniczym, poenili si i prowadza wasne gospodarstwa rolne.

Na emerytur rolnicz odszed 9 marca 19SS r. Rent inwalidy wojennego i nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1990 r.

Zmar 24 grudnia 1996 r. o godzinie 11.00. Pochowany na cmentarzu parafialnym pod wezwaniem Najwitszej Marii Panny w Miecierzy.

Odznaczenia: Brzowy Medal "Zasuonym na Polu Chway" (1960), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), honorowa odznaka "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).