Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wolas Franciszek

1916-1989

kapral

Urodzony 24 sierpnia 1916 r. w Gierattowicach, powiat Wadowice. Syn Jana i Anny z domu Odrobina. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej (po wojnie ukoczy kurs lusarski). Mia brata Stanisawa i siostr Helen. Przed pjciem do wojska pracowa na roli u rodzicw.

Do wojska zgosi si na ochotnika. Sub odbywa w latach 1938-1939 w 5. Puku Piechoty Legionw w Wilnie. Na Westerplatte przyby 20 wrzenia 1938 r.1. W czasie obrony walczy w wartowni nr 2. W obozie jecw wojennych w sierpniu 1940 r. podpisa zgod na przejcie na status pracownika cywilnego. Wywieziony na roboty przymusowe do dzisiejszej Iawy. Jesieni 1943 r. skierowany do Rastenburga, dzisiejszego Ktrzyna. Oddany do dyspozycji firmy budowlanej "Modryger". Wraz z innymi skierowany zosta do wioski Engelstein w pobliu Angenburga, dzisiaj Wgorzowa. Na cile strzeonym przez patrole wojskowe placu budowy, otoczonym nieprzeniknionym lasem, wytwarzano z materiaw budowlanych zapraw betonow. adowa j na wagoniki kolejki wskotorowej, ktre odprawiane byy w gb lasu przez Niemcw. 20 lipca 1944 r. w tym tajemniczym miejscu dokonano nieudanej prby zamachu na Hitlera. Nie wiedzia, e by zatrudniony przy budowie kolejnego umocnienia betonowego kwatery Hitlera w Ktrzynie. 8 sierpnia 1944 r. wraz z innymi robotnikami przewieziony na zachd do miejscowoci Neckerzimmer, gdzie w opuszczonych po bombardowaniach sztolniach rwnie wykonywa prace betoniarskie. 13 kwietnia 1945 r. wkroczyy oddziay armii amerykaskiej. Po uruchomieniu jesieni bezporedniego transportu do Polski, po prawie 6-letniej tuaczce powrci w ojczyste strony. W 1946 r. podj jako lusarz prac w Zakadach Chemicznych w Owicimiu. Odszed na emerytur w 1976 r.

Zmar 12 lipca 1989 r. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Owicimiu.

Dzieci: Bogumia Wolas-Arif (1952) - ukoczya Akdemi Ekonomiczn w Krakowie, Uniwersytet Jagielloski (filologi skandynawsk) od 1981 r. mieszka w Austrii (Linz), gdzie zaoya rodzin; ma dwie crki: Tanie, Tamar; m Sirvan jest inynierem-elektronikiem. Lukrecja (1958) Wolas-Fransel od 1988 r. w USA; zaoya rodzin w 1992, bezdzietni. Wdowa Zofia Wolas mieszka w Owicimiu.

Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1947), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1960), Brzowy Krzy Zasugi (1969), Krzy Walecznych (1974), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), pomiertnie -Srebrny Krzy Orderu VM (1990).