Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Szamlewski Edmund

1917-1982

kapral zawodowy

Urodzony 3 lutego 1917 r. w miejscowoci Piciomorgi, powiat wiecie, w Bydgoskiem, w rodzinie robotniczej Wadysawa i Marii z domu Schmidt. Od sidmego roku ycia uczszcza do prywatnej czteroletniej szkoy powszechnej.

W latach 1931-1934 uczy si w Szkole Podoficerskiej Piechoty dla Maoletnich nr 2 w remie. Po jej ukoczeniu skierowany do suby zawodowej w 5. Puku Piechoty Legionw w Wilnie, gdzie pozna sw przysz on Karolin. Sub na Westerplatte peni od 20 wrzenia 1938 r. w stopniu kaprala zawodowego. W czasie obrony by dowdc placwki "Wa" przy bramie kolejowej. By kontuzjowany. Po kapitulacji wywieziony do obozu jenieckiego w Dulken w Nadrenii. 18 grudnia 1941 r. z III grup narodowoci niemieckiej pracowa w kolejnictwie jako robotnik torowy w pocigu roboczym (Bauzug) w Grudzidzu. Oeni si w maju 1942 r. Dnia 15 wrzenia 1944 r. zosta wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front wschodni. 7 maja 1945 r. wzity do niewoli rosyjskiej. 22 czerwca 1945 r. w okolicach Rygi zwolniony do domu. Po zrehabilitowaniu zatrudniony by w kolejnictwie w charakterze zwrotniczego. Od stycznia 1946 do 1968 r. by dyurnym ruchu. Od 1969 r. ze wzgldu na zy stan zdrowia przeniesiony do biura technicznego. Na emerytur odszed 1 marca 1977 r. Od 1956 r. by czonkiem PZPR, a od 1970 r. I sekretarzem POP do momentu przejcia na emerytur w marcu 1977 r.

Mia piciu synw: Zdzisawa (1939), Henryka (1945), Janusza

(1947), Wadysawa (1945) i Benedykta (1957) oraz crk Mari

(1948); 13 wnuczt i 12 prawnuczt.

Zmar 1 sierpnia 1992 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Iawie przy ul. Ostrdzkiej.

Odznaczenia: Medal za Odr, Nys i Batyk (1957), Medal Zwycistwa i Wolnoci 1945 (1959), Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Walecznych (1961), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).