Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Petzelt Adolf

1906-1939, poleg 2 wrzenia 1939 r.

plutonowy zawodowy

Urodzony 17 listopada 1906 r. w Kauszu, wojewdztwo Stanistaww. Syn Edwarda i Marii.

W latach 1926-1927 sub czynn odbywa w 49. Puku Piechoty w Koomyi, w plutonie broni towarzyszcej (ckm). Szko podoficersk ukoczy w 1927 r. Suy w 5. Puku Piechoty Legionw J. Pisudskiego w Wilnie. Na Westerplatte przyby w 1937 r. w stopniu kaprala, 1 kwietnia 1939 r. mianowany plutonowym. W czasie obrony by dowdc wartowni nr 5.

Legitymacj z numerem 19288 oraz oryginalny dokument Niemieckiego Czerwonego Krzya w Berlinie, z dnia 13 sierpnia 1943 r., powiadamiajcy o jego mierci przekaza jego brat Ferdynand ze Stargardu Szczeciskiego Michaowi Gawlickiemu. 22 kwietnia 1959 r., przekazujc powysze dokumenty napisa:

"...Mnie za wwczas zaproponowano zmian narodowoci. Wwczas by zagwarantowano wszelk pomoc materialn i moraln jako bratu po zaginionym bohatersk mierci w zdobyciu Westerplatte, co znaczyo, e bohaterstwo brata w obronie Westerplatte jako onierza polskiego zostaoby skrelone i przerzucone na korzy Niemcw, na co nie zgodziem si, gdy ceniem krew przelan braci swoich drosz anieli maso. Miaem dwch braci i obaj stracili ycie w momencie wybuchu wojny w 1939".

Poleg na Westerplatte dnia 2 wrzenia podczas nalotu sztukasw niemieckich na Westerplatte.

Miejscem Jego upamitnienia jest Cmentarzyk Polegych Obrocw na Westerplatte.