Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Buder Piotr

1907-1957

plutonowy zawodowy

Urodzony 29 listopada 1907 r. w Wilnie. Syn Henryka i Melanii z Gotanowiczw.

Sub wojskow peni w 1. Puku Piechoty w Wilnie w latach 1937-1938. Latem 1938 r. po powrocie z manewrw odkomenderowany na Westerplatte, gdzie przyby 20 wrzenia w skadzie 71-oso-bowej zaogi, stanowicej wymienny pluton wartowniczy. Na licie przybywajcych figurowa jako trzeci plutonowy zawodowy. Bra udzia w obronie jako dowdca wartowni nr 1. Wzity do niewoli niemieckiej do Stalagu I A (Stablack, nr jeca 1872), gdzie przebywa do lipca 1945 r.

Z karty ewidencyjnej nr 10490 PCK Pary dowiadujemy si o dalszym jego powojennym losie. 6 lipca 1945 r. - przyby do PCK Lublin, stamtd wyjecha do Krakowa, by 25 sierpnia zameldowa si w PCK w Gdyni. Z Gdyni uda si do Mawy, nastpnie do Poznania. Powojenne jego wdrwki w placwkach PCK miay za cel odszukanie w transportach repatriacyjnych z Wileszczyzny - rodziny. Na stae osiad w Warszawie po zawarciu zwizku maeskiego z Ann (brak bliszych danych), z ktr mia dwoje dzieci. Ostatni raz by w Gdasku na zjedzie westerplatczykw w 1957 r., ktry zakoczy si tragicznie. Noc, podczas dugich rozmw z kolegami, na temat uhonorowa obrocw Westerplatte Krzyami VM (krzy ten w tym dniu otrzyma tylko por. Leon Pajk) w hotelu garnizonowym we Wrzeszczu z nadmiaru wzrusze, goryczy i zdenerwowania jego serce nie wytrzymao. Zjazd przeduono o dwa dni. 4 wrzenia 1957 r. 68 przybyych na spotkanie westerplatczykw wzito udzia w ostatniej drodze swego Kolegi. O godz. 16.00 z kostnicy przy szpitalu Akademii Medycznej w Gdasku odbya si eksportacja zwok na Cmentarz Zasuonych na Zaspie.

Pniejsza prba odszukania rodziny zamieszkaej w Warszawie, skoczya si niepowodzeniem 19 czerwca 1998 r. tamtejszy Urzd Pocztowy 57 odpowiedzia, i adresat pod wskazanym adresem jest nieznany (ona).

Odznaczenia: pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).