Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Zdunkiewicz Donat

1903-1959

urzdnik cywilny

Urodzony 17 lutego 1903 r. w Ujedzie, wojewdztwo dzkie. Syn Andrzeja i Marianny z domu wikw. Rodzice posiadali 12 ha ziemi. Uczszcza do gimnazjum oglnoksztaccego w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 1921-1923 pracowa w Spdzielni Rolniczo-Handlowej "Rolnik" w Ujedzie jako buchalter.

Sub wojskow peni od kwietnia 1923 do 30 wrzenia 1927 r. Po zdemobilizowaniu w stopniu kaprala, uda si do Gdaska, l stycznia 1928 r. podj prac jako kancelista w Wojskowej Skadnicy na Westerplatte1. Zwizek maeski zawar z Jadwig Tylewsk. Do 1934 r. zamieszkiwali w Gdasku, a nastpnie przenieli si do Gdyni-Orowa. 28 sierpnia 1939 r. przekaza przez zaufanego czowieka pienidze rodzinie, polecajc niezwoczne opuszczenie mieszkania i udanie si do Ujazdu w celu bezpieczniejszego przeycia zbliajcej si nieuchronnie wojny.

Bra udzia w obronie w skadzie zaogi koszar. By ranny i kontuzjowany. Jako jeniec wojenny (nr jeca 2462) osadzony Stalagu I A. Zwolniony z powodu choroby l czerwca 1940 r. Przybycie do Ujazdu potwierdzi u Komendanta Policji Polskiej (dokument nr 290/40) sier. Andrzeja Kazimierczaka.

Okres okupacji przey w Ujedzie pracujc w wsplnym z bratem gospodarstwie rolnym. W 1945 r. rwnolegle z frontem rosyjskim dotar do Gdyni-Orowa. Zamieszka wraz z rodzin w swoim przedwojennym domu. Rozpocz prac w Wojewdzkim Urzdzie Ziemskim w Gdasku jako penomocnik Rzdu ds. reformy rolnej. W latach pniejszych pracowa w "Spoem" na etacie ksigowego.

Syn Zbigniew ukoczy pomaturalne Technikum Mechaniczne w Gdyni i pracowa w Stoczni Marynarki Wojennej. Ma dwie crki. Drugi syn Tadeusz (1934) skoczy studia weterynaryjne. Jest emerytem i mieszka wraz z on na wsi w Borach Tucholskich.

Zdunkiewicz Donat zmar 12 stycznia 1959 r. trawiony chorob nowotworow i zosta pochowany na cmentarzu przykocielnym w Orowie.

Odznaczenia: Medal Brzowy "Za dugoletni sub" (1938), Srebrny Krzy Orderu VM (1945).