Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Wrbel Mieczysaw

1909-1985

pracownik kontraktowy

Urodzony 29 stycznia 1909 r. w agiewnikach, powiat d. Syn Stanisawa i Marii z Waldziakw. Ojciec by lenikiem, a matka poon. Przed powoaniem do wojska ukoczy Szko Ogrodnicz w Warszawie.

W latach 1931-1932 odbywa czynn sub wojskow w 9. Puku Artylerii Cikiej w Siedlcach. W 1934 r. w stopniu kaprala rezerwy przyby na Westerplatte w charakterze pracownika kontraktowego i jako ogrodnik kierowa m.in. porzdkowaniem terenu, na ktrym powstaway trawniki, klomby kwiatw, sad owocowy i cieplarnie.

Wanie te trawniki, klomby i park, maskoway wyloty luf cekaemw i inne zbudowane w tajemnicy urzdzenia obronne. W dniach obrony walczy w patrolach i przy obsudze dziaka przeciwpancernego. Po kapitulacji wywieziony do obozu jenieckiego pod Krlewcem, gdzie pracowa w okolicznych majtkach (nr jeca 1875). W padzierniku 1943 r. uciek do Baranowicz. Dosta si do oddziau partyzanckiego im. Wandy Wasilewskiej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej z partyzantki przeszed do regularnych oddziaw wojskowych. W mundurze modszego lejtnanta Armii Czerwonej wyzwala Elblg i Gdask. Wojn i sub wojskow zakoczy w stopniu podporucznika Wojska Polskiego w skadzie I Dywizji im. Tadeusza Kociuszki, w samodzielnej kolumnie sanitarnej. W 1946 r. zosta zdemobilizowany.

Po wojnie pracowa jako nauczyciel w kilku zawodowych szkoach ogrodniczych. Po przejciu na emerytur, pozostawiajc Pock i rodzin, na stae przenis si do Gdaska. Nalea do Stronnictwa Ludowego, od 1949 r. by czonkiem Zwizku Nauczycielstwa Polskiego oraz Ligi Obrony Kraju.

Zmar 22 lipca 1985 r.

Odznaczenia: Krzy Walecznych, Srebrny Medal "Zasuonym na Polu Chwaty" (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960), Srebrny Krzy Orderu VM (1972), Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982).