Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Tusk Jan

1911-1985

pracownik kontraktowy

Urodzony 19 lutego 1911 r. w Borku Kamiennym, powiat Kartuzy. Mia siedmioro starszego rodzestwa. W szesnastym roku ycia uda si do Gdyni w poszukiwaniu pracy, gdzie terminowa w jadodajniach, przysposabiajc si do zawodu kucharza.

W 1933 r. powoany do wojska w I Batalionie Strzelcw Morskich w Wejherowie. Po roku suby przeniesiony na Westerplatte, gdzie pracowa w kuchni. W 1935 r. po zaliczeniu suby wojskowej pozosta na Westerplatte. Nadal pracowa w kuchni, ale ju jako pracownik cywilny.

Otrzyma mieszkanie w starych koszarach w Nowym Porcie, gdzie zamieszka z nowo polubion on Helen. Na wiat przyszo dziewicioro dzieci, z ktrych troje zmaro. Rodzina obecnie wraz z wnukami i prawnukami liczy 46 osb. Dzieci skoczyy rednie i zawodowe szkoy.

Wybuch wojny zniweczy szczcie rodzinne. Tusk jako rezerwista przywdzia mundur wojskowy i stan w dniu l wrzenia do obrony WST. 7 wrzenia ucichy walki. Po kapitulacji przymusowym domem sta si Stalag I A. W grudniu 1939 r. z powodu odmroonych ng zosta odesany na okres 3 miesicy jako niezdatny do pracy, w miejsce przedwojennego zamieszkania do Nowego Portu. Ale rodziny nie zasta. Niemcy w starych koszarach zlokalizowali obz dla Polakw. Mimo odmroe musia wychodzi do pracy przy budowie jezdni w okolicy Opery Lenej w Sopocie. 10 marca 1940 r. znalaz si w grupie ozdrowiecw, ktrzy zostali wywiezieni w gb Niemiec do Neustadt i osadzeni w obozie Dritz, w pobliu fabryki amunicji, czsto bombardowanej przez Amerykanw. Zim z 1942 na 1943 r. zdecydowa si ucieka. Ucieczka powioda si. Dziki serdecznoci rodakw doczeka w ukryciu wyzwolenia w 1945 r. w rodzinnej wsi Kamionka na Kaszubach. Rado wolnoci zakcona zostaa tragiczn mierci ojca, zranionego miertelnie przypadkow kul. Zacz gospodarzy na ojcowinie. W 1980 r. otrzyma rent inwalidy wojennego, a w 1984 r. przeszed na emerytur rolnicz, przekazujc gospodarstwo we wadanie syna.

Zmar 11 czerwca 1985 r. Pochowany na cmentarzu w Gowidlinie na Kaszubach.

Odznaczenia: pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM, V klasy (1990).