Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Toporowicz Franciszek

1901-1964

urzdnik cywilny

Urodzony 13 wrzenia 1901 r. w Bukownicy, powiat Gosty w Poznaskiem. Syn Walentego i Franciszki z Majewskich. Pochodzi z rodziny chopskiej. Ukoczy cztery klasy szkoy ludowej. Rolnik.

Czynn sub wojskow odbywa jako poborowy (ochotnik) w 10. Puku Strzelcw Wielkopolskich w Poznaniu od 25 czerwca 1919 do 7 stycznia 1921 r. Nastpnie przeniesiony zosta do pocigu pancernego "Genera Listowski" w Zdobunowie. W 1920 r. bra udzia w wojnie polsko-bolszewickiej pod Kijowem, Zawad i Zamociem. W 1922 przeniesiony do Jabonny-Legionowej na kurs podoficerw zawodowych przy 2. Puku Wojsk Kolejowych, po ukoczeniu, ktrego zosta podoficerem zawodowym. Od l maja 1922 do 6 sierpnia 1931 suy w 2. Baonie Mostw Kolejowych, a od 7 sierpnia 1931 r. do 13 marca 1935 r. w WST Westerplatte w stopniu sieranta zawodowego. Przeniesiony do rezerwy zosta 13 marca 1935 r., a dzie pniej zameldowa si w Wydziale Wojskowego Komisariatu Generalnego RP w Gdasku na pobyt stay (nr k. 35). Szef Biura Personalnego w Ministerstwie Spraw Wojskowych w Warszawie pk Misig - dnia 25 lutego 1935 r. mianowa go z dniem l marca 1935 r. pomocnikiem kancelaryjnym do odwoania z uposaeniem IX grupy i przeznaczeniem do suby w Oddziale II Sztabu Gwnego. W 1938 r. zda egzamin na stanowisko III kategorii w pastwowej subie administracyjnej w Dowdztwie Okrgu Korpusu Nr 8 w Toruniu. Dnia 31 lipca 1939 r. dowdca tego okrgu nada mu Srebrny Medal "Za dugoletni sub".

Bra udzia w obronie Westerplatte, po kapitulacji wywieziony do Stalagu I A (nr jeca 1495). W styczniu 1945 r. przerzucony w gb Niemiec. Po wyzwoleniu przez armi amerykask trafi do zgrupowania jenieckiego w Lubece. Do kraju powrci w maju 1946 r. Od l czerwca 1946 r. zatrudniony by w Zjednoczeniu Przemysu Skrzanego Okrgu Gdaskiego w charakterze kierownika wydziau gospodarczego. Od kwietnia 1948 do 31 marca 1963 r. -pracowa w Zarzdzie Portu Gdask jako kierownik bazy materiaowej, skd odszed na rent inwalidzk.

Nie znane s losy rodziny. Jedyny dokument to akt lubu nr 77 wystawiony w Wejherowie dnia 15 wrzenia 1934 r., podpisany przez urzdnika cywilnego Hasse, zgodnie, z ktrym zawar zwizek maeski z Helen Emili Barczwn, stenotypistk, wyznania rzymskokatolickiego, urodzon 6 IX 1910 r. w Wejherowie, crk mistrza krawieckiego Edmunda i jego ony Marty z domu Czaj.

Zmar 23 marca 1964 r.

Odznaczenia: przedwojenne - Medal za wojn obronn 1918--1921, Brzowy Medal "Za dugoletni sub", Srebrny Krzy Zasugi, powojenne - Medal 10-lecia Polski Ludowej, Krzy Walecznych, Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.