Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Szwedowski Karol

1889-1941

pracownik kontraktowy

13 grudnia 1927 r. w wieku 38 lat jako dyplomowany mistrz budowlany, czonek Cechu Rzemios miasta Putuska uzyska dokument treci nastpujcej:

"Uznany na zasadzie praw RP o rzemiosach - po udowodnieniu biegoci i zdolnoci w sztuce budowlanej i przyrzeczeniu spenienia obowizujcych przepisw za mistrza uznany i do ksigi mistrzw Zgromadzenia pod pozycj nr 33 zapisany".

4 kwietnia 1934 r. przyby z Legionowa do Gdaska i zosta przyjty przez komendanta WST do pracy przy konserwacji budynkw z jednotygodniowym wypowiedzeniem. Do jego obowizkw naleao:

"Przystpi niezwocznie do krycia dachu nad kaplic w domu kuracyjnym od strony zachodniej, a nastpnie od strony wschodniej filcem bitumicznym na lepik, 2) krycie dachu j.w. na magazynie mundurowym od strony pnocnej, 3) budowa nowego pieca do ogrzewania w pralni, 4) przebudowa piwnicy do ogrzewania w sali jadalnej kasyna podoficerskiego".

Sezonowo przy pracach budowlanych by zatrudniony do 1939 r.

W czasie obrony w dniach 1-7 wrzenia udziela pomocy rannym i walczcym onierzom. Pocztkowo uwaano, i zgin w obozie Stutthof, dokd zabrano cz pracownikw kontraktowych. Tymczasem drugi archiwalny dokument temu zaprzecza. wiadectwo mierci wydane na zasadzie ksig metrykalnych z dnia 30 sierpnia 1941 r. w Guberni Generalnej w Legionowie (nr akt 105 rok 1941) ustala co nastpuje:

"Karol Szwedowski majc 52 lata, s. Jacentego i Jzefy umar w Legionowie na Bukowcu dnia 30 sierpnia 1941 r. Nie pozostawi po sobie ony".