Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Sucharski Henryk

1898-1946

mjr, komendant WST

Henryk Sucharski

Urodzi si 12 listopada 1898 r. we wsi Grboszw w wojewdztwie tarnowskim jako czwarte dziecko w ubogiej, wielodzietnej rodzinie wiejskiego szewca Stanisawa i Agnieszki z domu Bojko. Nauk rozpocz w wieku 6 lat w tutejszej dwuklasowej szkce ludowej. W 1908-1909 uczszcza do czteroklasowej szkoy w Otfinowie nad Dunajcem. W latach 1909-1917 by uczniem II Cesarsko-Krlewskiego Gimnazjum w Tarnowie.

Sub wojskow w armii austriackiej rozpocz 13 II 1917 r. w Batalionie Zapasowym 32.Puku Strzelcw w Bochni (Landwehr Inf. Regiment Nr 32). 17 XI t.r. zda ju jako wojskowy - zgodnie z rozporzdzeniem Cesarsko-Krlewskiej Rady Krajowej z 1914 r. - tzw. matur wojenn. Od 22 XI 1917 do 24 II 1918 r. odbywa w Opatowie kurs dla oficerw rezerwy. Jako kadet-aspirant odjecha 21 V 1918 r. z 42. Kompani Marszow na front woski, gdzie zosta wcielony do 9. Kompanii 32. Puku Strzelcw. Tam nabawi si malarii i od 15 X do 4 XI 1918 r., przebywa w szpitalu polowym nr 407 w Sanstino, a nastpnie w szpitalu garnizonowym w Clili (Celje) w Styrii. Po powrocie do kraju zosta powoany 7 lutego 1919 r. do WP w 16. Puku Piechoty w Tarnowie. 17 III t.r. odesany w ramach uzupenienia puku na front czeski do Cieszyna. W czerwcu t.r. otrzyma stopie kaprala. Pod koniec padziernika 1919 r. znalaz si na froncie litewsko-biaoruskim, gdzie 3 XI t.r. zosta pchor. 14 I 1920 r. otrzyma nominacj na ppor. i jako ochotnik przydzia do Baonu Szturmowego 6. Dywizji Piechoty jako dowdca kompanii. Za osobist odwag w obliczu wroga i wykazanie inicjatywy w dowodzeniu w bitwie pod Poonic-Bogdanwk (30 VIII 1920) przedstawiony zosta do odznaczenia Krzyem Virtuti Militarni V klasy, aktu dekoracji dokonano jednak dopiero w 1922 r. W tym czasie otrzyma rwnie Krzy Walecznych. W listopadzie 1921 r., suc nadal w 20. Puku Piechoty w Krakowie, zoy prob o przyjcie do zawodowej suby wojskowej. Stopie porucznika otrzyma dekretem Naczelnika Pastwa 3 V 1922 r. ze starszestwem l VI 1919 r. Przeszed kolejne kursy specjalistyczne: w Wojskowej Szkole Gazowej w Warszawie, w Szkole Podchorych w Warszawie, w centralnej Szkole Strzelniczej w Toruniu, w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Biedrusku i Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Uprawia sport -narciarstwo i jazd konn. Nabiera duego dowiadczenia w zakresie suby liniowej, garnizonowej i prac mobilizacyjnych. 19 III 1928 r. otrzyma awans na kpt. i zosta przeniesiony do Kadry Oficerw Piechoty. Rwnoczenie oddelegowano go jako instruktora do Szkoy Podchorych Piechoty w Ostrowie Mazowieckiej. 4 X 1930 r. przeniesiony zosta na wasn prob do 35. Puku Piechoty w Brzeciu nad Bugiem. W 1936 r. ukoczy w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie nastpujce kursy dla kpt. (rotmistrzw): techniczno-strzelecki i unifikacyjno-doskonalcy oraz dla dowdcw batalionw. 19 III 1938 r. awansowany do stopnia mjra.

Zgodnie z zarzdzeniem szefa Biura Personalnego Min. Spraw Wojskowych z 4 XI 1938 r. przeniesiony zosta z dniem 3 XII t.r. na stanowisko komendanta Wojskowej Skadnicy Tranzytowej na Westerplatte. Okres pozostay do wybuchu wojny wykorzysta przede wszystkim na polepszenie warunkw obrony, powikszajc liczb zaogi i rozbudowujc dodatkowe stanowiska polowe oraz przeszkody w terenie. Stopniowo udoskonala system cznoci i alarmowy, podnosi stan pogotowia bojowego na wypadek niespodziewanego ataku. Dba te o to, by podlegli mu onierze nie dali si zwie hitlerowskiej propagandzie odwetu i nienawici. Od pierwszego dnia walki a do chwili zoenia broni by dowdc obrony Westerplatte. Po wywieszeniu biaej flagi osobicie uda si do Niemcw, aby omwi warunki kapitulacji. Wraz z innymi oficerami (z wyjtkiem rannego por. Pajka) zosta odwieziony z Westerplatte do Hotelu Centralnego w Gdasku, gdzie przebywa do 9 IX 1939 r. Tego dnia odstawiono go na Biskupi Grk w Gdasku, a potem do Elblga. 10 IX przewieziony zosta do obozu w Stablack (Stablawki), w ktrym spisywano ewidencj, rewidowano baga i prowadzono dalsze przesuchania. 12 IX doczya reszta zaogi Westerplatte. 5 X znalaz si w obozie Reisenburg (Prabuty), gdzie wadze obozowe odebray mu szabl, cho po kapitulacji gen. F. G. Eberhardt pozwoli mu j zatrzyma w dowd uznania. 26 X oddzielony zosta od reszty westerplatczykw i przeniesiony do Oflagu IV A w Hohensteinie w Saksonii. 5 XI mia odczyt o Westerplatte w twierdzy Hohenstein. W obozie tym spdzi pierwsz Wigili w niewoli. Tam te, tak jak i pozostali jecy wojenni, otrzyma nr ewidencyjny (2105) i metalow, dwuczciow plakietk z wybitn nazw obozu i numerem rejestracyjnym. Od 25 VI 1940 r. by w Oflagu II B w Arnswalde (Choszczno). 15 V 1942 r. odtransportowany do oflagu II D w Grossborn (Borne-Sulinowo), przebywa tam do stycznia 1945 r. 15 III t.r., podczas marszu na zachd, uleg wypadkowi, amic obojczyk. Trafi do obozowego szpitala niedaleko Schwerina. Po wyzwoleniu otrzyma 28 V 1945 r. legitymacj wystawion przez Polskie Siy Zbrojne na Zachodzie z adnotacj, e przebywa w Oflagu X C w Lubece. W lipcu 1945 r. przedosta si do dowdztwa II Korpusu Polskiego we Woszech. 25 I 1946 r. przyjty zosta do czynnej suby wojskowej z przydziaem na dowdc 6. Baonu Strzelcw Karpackich. Od 19 VIII t.r. przebywa w wojskowym szpitalu angielskim (British Genera Hospital nr 92) w Neapolu.

Zmar 30 sierpnia 1946 r. o godz. 9 rano na zapalenie otrzewnej po perforacji jelita grubego, l wrzenia pochowany zosta na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Casamassima (dziaka D, rzd 5, nr grobu 13) w prowincji Bari we Woszech. 21 sierpnia 1971 r. zwoki mjra Sucharskiego ekshumowano i urn zoono w siedzibie Ambasady Polskiej w Rzymie. 27 sierpnia samolotem "Lotu" przewieziono j do Warszawy, skd samolotem wojskowym do Gdaska, gdzie 31 t.m. zostaa wystawiona na widok publiczny w Dworze Artusa. 1 wrzenia 1971 r. urn z prochami udekorowano Krzyem Komandorskim Orderu Virtuti Militarni i zoono na Westerplatte.

W Grboszowie, wojewdztwo tarnowskie, mieszka z rodzin najmodsza siostra H. S. - Anna Bugajska. 4 wrzenia 1994 r. odbya si tam uroczysto odsonicia i powicenia Popiersia Majora Henryka Sucharskiego, w ktrej wzili udzia podkomendni Dowdcy WST.