Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Spawski Edmund

ur. 1910

urzdnik cywilny

Urodzony 27 padziernika 1910 r. w miejscowoci Nowe Chojny, w dzkiem. Ukoczy siedem klas szkoy powszechnej i szko zawodow dla metalowcw. Egzamin na czeladnika tokarsko-metalowego zda w 1930 r. i rozpocz praktyk w firmie "John" w odzi.

W latach 1930-1931 odbywa czynn sub wojskow w Batalionie Silnikowym w Modlinie w stopniu kpr. rezerwy. Po ukoczeniu szkoy podoficerskiej i przeszkoleniu praktycznym z zakresu obsugi silnikw spalinowych w 1933 r. zosta skierowany na Westerplatte do obsugi generatora spalinowego przeznaczonego do przetaczania wagonw kolejowych oraz zestawiania skadw pocigu z materiaami dostarczanymi na Westerplatte drog morsk zza granicy, jak rwnie kolejow z gbi kraju za granic.

W 1935 r. zosta zwolniony do rezerwy z propozycj pozostania na Westerplatte jako pracownik cywilny. 6 maja 1935 r. zoy w Toruniu egzamin na stanowisko III kategorii w pastwowej subie administracyjnej w dziale suby kancelaryjno-administracyjnej. 29 wrzenia 1938 r. zosta powoany na 4-tygodniowe wiczenia wojskowe do Baonu Silnikowego w Modlinie. 30 grudnia 1938 r. zawar zwizek maeski z Aleksandr Jankowsk, z ktr zamieszka w Orowie. 1 kwietnia 1939 r. byt awansowany na pracownika kontraktowego jako kancelista.

W czasie obrony walczy na placwce "Elektrownia", a nastpnie przy "Torze kolejowym" w rejonie zbombardowanej wartowni nr 5. Po kapitulacji wzity do niewoli do Prus Wschodnich. Pracowa w majtku Pletton w polu, skd trafi do szpitala obozowego i zosta zwolniony jako nieuleczalnie chory do domu. Powrci w 1942 r. do Biaegostoku i rozpocz prac w jednej z fabryk jako robotnik. Pierwsz prac po wyzwoleniu otrzyma w magistracie biaostockim. Po roku przenis si do Polskiej Spki Obuwia "Bata", by po trzech latach zosta kierownikiem magazynu w Wojewdzkim Przedsibiorstwie Handlu Obuwniczego. Od 1961 r. w Prezydium Wojewdzkiej Rady Narodowej w Wydziale Handlu zajmowa stanowisko starszego inspektora. Peni wane funkcje spoeczne jako przewodniczcy Rady Zakadowej w PHO i jako m zaufania w Wydziale Handlu Prezydium WRN w Biaymstoku. Na emerytur odszed w 1971 r. Rent inwalidy wojennego, nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku i umundurowanie wojskowe otrzyma w 1989 r.

Jest wdowcem, ma dwch synw po wyszych technicznych studiach. onaci, picioro wnuczt - najstarszy studiuje, najmodszy jest uczniem szkoy podstawowej.

Odznaczenia: Odznaka Grunwaldzka (1960), Krzy Kawalerski Odrodzenia Polski (1974), odznaka honorowa Zasuony Biaostocczynie, Zasuony Pracownik Handlu, Medal "Za udzia w wojnie obronne] 1939" (19S2), odznaka "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989), Medal 1000-lecia Miasta Gdaska (1997).