Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Rygielski Bernard

1910-1984

mat zawodowy

Urodzony 22 lutego 1910 r. w Toruniu. Syn Franciszka i Jzefy z domu Gerc. Ukoczy siedem oddziaw szkoy powszechnej.

Dnia 28 padziernika 1931 r. wcielony do Marynarki Wojennej w wieciu nad Wis. W lutym 1932 r. przeniesiony do Flotylli na kurs specjalistyczny na ORP "Batyk". W 1933 r. w Dywizjonie odzi Podwodnych awansowa do stopnia marynarza nadterminowego, a w 1937 r. mata. W 1938 r. pywa na ORP "Gryf - jako motorzysta. Na Westerplatte przyby 6 lutego 1939 r. w stopniu mata zawodowego'. W czasie dziaa obronnych - dowdca placwki "Fort". Podczas bombardowania w dniu 2 wrzenia - ranny i kontuzjowany. W niewoli jenieckiej przebywa w obozach takich jak: Stalag I A, I B, VI C, VI-J, VI-K. Ze Stalagu VI-K pord dwustu jecw rosyjskich i stu polskich skierowany do pracy przy sprzcie bojowym.

Na pocztku 1945 r. przedosta si na Zachd i zosta wcielony do Polskiej Marynarki Wojennej stacjonujcej w Wielkiej Brytanii. Pywa na ORP "Konrad". Do Polski wrci w 1947 r. na ORP "Byskawica". Od 1947 do 1949 r. suy w Marynarce Wojennej w Jednostce Wojskowej Nr 5421 -jako motorzysta okrtowy. 28 wrzenia 1950 r. podj prac w Przedsibiorstwie Robt Czerpalnych i Podwodnych w charakterze motorzysty. Na emerytur odszed w 1972 r. Od 1974 r. by przewodnikiem oprowadzajcym turystw po wntrzach odrestaurowanej wartowni nr l na Westerplatte.

Zawar zwizek maeski z Agnieszk Skowrosk w Czersku w 1946 r. Od 14 czerwca 1949 r. mieszkali w Gdyni. Mieli czworo dzieci: trzech synw i jedn crk. Zmar 3 grudnia 1984 r.

Odznaczenia: Brzowy Krzy Zasugi (1947), Srebrny Krzy Orderu VM (1960), Odznaka Grunwaldzka (1960); kilka odznacze pamitkowych.