Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Repelowicz Jan

1890-1940

urzdnik cywilny

Urodzony 8 sierpnia 1890 r. w Chabwce w Krakowskiem. Syn Jacentego i Marii z domu Czyszcze. Ukoczy dwie klasy szkoy handlowej.

Od 1911 do 31 padziernika 1918 r. suy w armii austriackiej na Wgrzech, w Serbii, Czechosowacji i Rumunii. Od l listopada 1918 do 31 padziernika 1934 r. w Wojsku Polskim. W 1927 r. zda egzamin dla podoficerw zawodowych suby intendentury. 13 marca 1939 r. zda egzamin dla urzdnikw cywilnych III kategorii. Na Westerplatte przyby l listopada 1934 r. w stopniu sieranta i zosta zatrudniony jako urzdnik cywilny. Z dniem l grudnia 1938 r. mianowany na stae starszym rejestratorem, bez zmiany posiadanego stopnia wojskowego. Byt czonkiem komisji rewizyjnej zarzdu kasyna zaogi Westerplatte. Kiedy 25 sierpnia 1939 r. do kanau wpywa "Schleswig-Holestein", jego ona wraz z dziemi opucia mieszkanie w Nowym Porcie i wyjechaa do Chemy. O dalszym losie J. R. dowiadujemy si ze szcztkowej dokumentacji obozowej, jaka zachowaa si w Muzeum Stutthof w Sopocie i bezporedniego kontaktu z rodzin. ona Genowefa na pocztku 1940 r. dowiedziaa si, i jej m nie zosta wzity z Westerplatte do niewoli jenieckiej, lecz trafi do obozu zagady do Stutthofu. W sierpniu 1940 r. otrzymaa wiadomo o mierci ma z obozu koncentracyjnego z Mathausen (akt zgonu zawiera dokadn dat mierci - 24 sierpnia 1940 r. okoo godz. 17.00). Po opaceniu dwch i p marek wkrtce nadesza z obozu metalowa puszka z wytoczonym na wieczku nazwiskiem i dat spalenia zwok w krematorium. Za rad miejscowego proboszcza ustawia j w kapliczce na cmentarzu, na terenie byego majtku Pluskowsy. Po wypadkach poznaskich w 1956 r. przedstawiciele Zarzdu Wojewdzkiego ZBoWiD z Bydgoszczy uzgadniali z wdow szczegy pogrzebu. Jako osoba wierzca wspomniaa o religijnej ceremonii pogrzebowej. Organizatorzy owiadczyli: "Jeli ksidz - to nie my, jeli my - to nie ksidz". W niepisanym testamencie przekazanym dzieciom pozostawia ostatni sw wol: "Kiedy umr, urn z prochami Waszego Ojca zcie w trumnie u mego boku". Genowefa R. zmara w 1984 r. Do dzisiaj nie udao si sprowadzi do Torunia urny z prochami J. R. (z listu Prezydenta Miasta Torunia in. Zdzisawa Bociek z dnia 15 wrzenia 1998 r.).

Mieli czworo dzieci - troje z nich: Eugeniusz, Jerzy i Stefania urodzili si w Toruniu, najmodszy Tadeusz w Gdasku-Nowym Porcie. Wdowa Genowefa doczekaa si narodzin czworga wnuczt. Trzy prawnuczki przyszy na wiat ju po jej mierci.

Odznaczenia: przedwojenne - Medal Pamitkowy za Wojn 1918-1921, Medal Pamitkowy 10-lecia Odzyskania Niepodlegoci, Brzowy Krzy Zasugi, Srebrny Krzy Zasugi, Brzowy Medal "Za dugoletni sub"'.