Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Romatowski Jzef

1916-1985

strzelec

Urodzony 29 lipca 1916 r. w Grajewie, powiat Szczuczyn w Biaostockiem. Syn rolnika Stanisawa i Korneiii ze Stryjkw. Mia dwch braci i trzy siostry. Uczszcza do szkoy powszechnej w Grajewie.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 86. Puku Piechoty Legionw w Moodecznie, skd na Westerplatte przyby 13 sierpnia 1939 r. Podczas walki broni koszar. By ranny. W swj wojenny yciorys wpisa nazwy zgrupowa jenieckich takich jak: Stalag I A, Rastenburg; Schleswig-Holstein. Po oswobodzeniu w okolicach Lubeki przebywa w zgrupowaniu ozdrowiecw. Pno, bo dopiero wiosn 1946 r. zdecydowa o swoim dalszym losie. Dotar do dworca kolejowego w Lubece i uda si w powrotn drog do kraju. W rodzinnej wsi Grajewo oeni si i zacz gospodarzy na wasnym kawaku ziemi. W 1964 r. wstpi do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1970 r. uleg powanemu wypadkowi drogowemu. W szpitalu przelea rok czasu. Usunito mu dwa ebra i poow puca. Poskadano poamane w piciu miejscach rce i nogi. Wyszed z cikim kalectwem z jedn krtsz nog i o kulach.

Zmar w wielkiej biedzie 9 kwietnia 1985 r.

Wdowa nie yje. Dwoje dzieci ukoczyy szkoy zawodowe i pozakaday wasne rodziny.

Odznaczenia: pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).