Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Romasz Jan

1917-1996

strzelec

Urodzony 24 czerwca 1917 r. w miejscowoci Troki na Wileszczynie, w rodzinie rolnika.

Sub wojskow peni w latach 1938--1939 w 85. Puku Piechoty w Lidzie, skd na Westerplatte przyby 13 sierpnia 1939 r. Bra udzia w obronie. Wzity do niewoli niemieckiej do Stalagu I A, potem by w Stalagu I B (nr jeca 42199). Jako pracownik rolny zwolniony 19 maja 1941 r. do Rasenburga kr. Kanigsberg. Z Rosjank Iren mia troje dzieci i mieszka na Biaorusi we wsi Podolcy.

Dwukrotnie uczestniczy w spotkaniach rocznicowych westerplatczykw w 1987 i 1989 r. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku, umundurowanie oficerskie otrzyma w Konsulacie RP w Misku w 1990 r.

Zmar 13 wrzenia 1996 r. Odznaczenia: Srebrny Krzy Orderu VM (1990).