Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Poarecki Jzef

1916-1991

strzelec

Urodzony 15 listopada 1916 r. w Nowosadach, powiat Lida. Syn Jana i Marianny z Sienkiewiczw. Rodzina rolnicza. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 85. Puku Piechoty Strzelcw Wileskich w Nowej Wilejce. Sub na Westerplatte peni od 13 sierpnia 1939 r. W czasie obrony jako strzelec wyborowy walczy na placwce "Fort". By kontuzjowany. W niewoli pracowa u niemieckich gospodarzy w Prusach Wschodnich. Po wojnie powrci do kraju i osiad na Ziemiach Odzyskanych w miejscowoci Leny Rw, w Olsztyskiem. Oeni si w 1954 r. i mia czworo dzieci: trzy crki i syna. Ukoczyli szkoy rednie zdobywajc zawody. Jedna crka mieszka w Norwegii. Siedmioro wnuczt. W 1984 r., po przekazaniu synowi gospodarstwa rolnego, uzyska emerytur rolnicz. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r., a rent inwalidy wojennego rok pniej.

Zmar 10 grudnia 1991 r.

Odznaczenia: Krzy Walecznych, Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989)