Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Rasiski Kazimierz

1902-1939

urzdnik cywilny

Urodzony 1 marca 1902 r. w Parchocinie, gmina Pawtw, powiat stopnicki w Kieleckiem. Syn Jzefa i Katarzyny z Woj talw. Ukoczy sze oddziaw szkoy powszechnej. Pracowa jako robotnik w "Hucie Bankowej" w Dbrowie Grniczej.

W latach 1923-1924 czynn sub wojskow odbyt jako poborowy w puku radiotelegrafistw. W Centrum Wyszkolenia cznoci w Zegrzu pod Warszaw ukoczy szko podoficersk. Po uzyskaniu kwalifikacji radiotelegrafisty pozosta w puku macierzystym jako podoficer zawodowy w stopniu sieranta'. 25 III 1933 r., podpisa protok dotyczcy zachowania tajemnicy o zainstalowaniu radiostacji na Westerplatte. Obszerny fragment tego protokou brzmi nastpujco:

"Po przybyciu wraz z kpr. Starzyckim Edwardem na Westerplatte w dniu 30 kwietnia 1932 r. jako kierownik radiostacji i przeoony kpr. Starzyckiego pouczyem go dokadnie, e jest najwiksz tajemnic to, e na Westerplatte zostaa zainstalowana radiostacja i rwnie tak sam tajemnic jest, e my obydwaj jestemy radiotelegrafici do obsugi teje radiostacji. W cigu naszego pobytu na Westerplatte niejednokrotnie bylimy pouczani i otrzymywalimy wskazwki od PP. oficerw jak si zachowa i co robi aeby nikt z osb obcych nie dowiedzia si, e na Westerplatte znajduje si radiostacja, o czym ju i przedtem wiedzielimy dokadnie jako wyszkoleni wojskowi radiotelegrafici...".

W zwizku z wprowadzeniem nowego etatu na Westerplatte, szef Biura Personalnego Min. Spraw Wojskowych na wniosek Szefa Wydziau Wojskowego Komisariatu Generalnego RP w Gdasku, zarzdzi rozkazem tajnym (L-833/Tjn z dnia 3 X 1934 r.) przenie sier. Rasiskiego do rezerwy. W imieniu Ministra Spraw Wojskowych szef Biura Pers. pk Misig - w padzierniku 1934 r. poprzez Oddzia II Sztabu Gwnego w Warszawie mianowa z dniem

1 XI 1934 r. K. R. pomocnikiem kancelaryjnym w WST na Westerplatte. 30 X 1934 r. R. zameldowa si w Wydziale Wojskowym Komisariatu Gen. RP w Gdasku na pobyt stay (nr k. 34) jako obywatel polski w W.M. Gdasku, za opat 12 gld. 3 Xli 1934 r. sta si posiadaczem paszportu z terminem wanoci do 3 XII 1936 r., upowaniajcym do wielokrotnych wyjazdw do krajw Europy i poza Europ. Dnia 19 wrzenia 1935 r. R. podda si egzaminowi na stanowisko III kategorii w Pastwowej Subie Administracyjnej w dziale suby kancelaryjnej i zoy go z wynikiem b. dobrym. l kwietnia 1936 r. zosta mianowany przez Samodzielny Referat Personalny Dowdztwa Okrgu Korpusu Nr VII w Toruniu - pomocnikiem kancelaryjnym na stae w WST na Westerplatte.

Po kapitulacji wraz z zaog zosta przewieziony na Biskupi Grk w Gdasku. Pierwsz noc w niewoli dzieli cel z ogniomistrzem Leonardem Piotrowskim. Wedug relacji tego ostatniego zosta wywoany na przesuchanie i ju do celi nie powrci. Pozostay jego osobiste rzeczy. Kiedy zaoga otrzymaa rozkaz wymarszu do obozu w Prusach Wschodnich, Piotrowski teczk z rzeczami osobistymi R. zanis do eskortujcego ich Niemca, aby przekaza nieobecnemu. Niemiec powiedzia: "Zabierzcie to z sob, on ju nie wrci do was". Mogi R. odnaleziono po wojnie na gdaskim cmentarzu na Zaspie. Pogrzebany 12 wrzenia 1939 r.

Matka K. R. zmara w kocu lat dwudziestych, ojciec po wojnie w 1948 r. Syn Jan - emerytowany nauczyciel, mieszka w Dbrowie Grniczej. Ma dwoje dzieci i trzy wnuczki. Crka Anna Macieja (1955), magister filologii romaskiej, uczy jzyka francuskiego w Dbrowie Grniczej. Syn Wojciech (1961) mgr in. zootechnik, mieszka i pracuje w Krakowie. Wnuczki Jana a prawnuczki Kazimierza - Alicja (ur. 1980), Joanna (ur. 1986), i Maria (ur. 1990) - ucz si w szkole redniej i podstawowej.

Odznaczenia: przedwojenne - Brzowy Krzy Zasugi, Medal Pamitkowy za Wojn 1918-1921, Medal 10-lecia Odzyskania Niepodlegoci, pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1990).