Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Parwicki Jan

1917-1980

strzelec

Urodzony 6 czerwca 1917 r. we wsi Kurzy Wielkie. Syn Wadysawa i Bronisawy z Rodziewiczw. Ukoczy pi oddziaw szkoy powszechnej i pomaga rodzicom w gospodarstwie. Mia troje rodzestwa. Od 1936 r. nalea do Zwizku Modej Wsi Ziemi Nowogrdzkiej (nr legitymacji czonkowskiej 576).

W marcu 1939 r. powoany do odbycia suby wojskowej w 85. Puku Piechoty w Nowej Wilejce. Na Westerplatte przyby 7 sierpnia 1939 r. jako strzelec. W czasie obrony by dwukrotnie ranny. Okres okupacji przey w obozie jenieckim w Stalagu I A (nr jeca 2469). Po wyzwoleniu osiad na Ziemiach Odzyskanych we wsi Krelikiejmy w gminie Bareciany. Pomagajc krewnym w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, podj prac zarobkow w Pastwowej Pasiece Polskiego Zwizku Pszczelarskiego. W latach 60. aktem darowizny przej gospodark po krewnych. Oeni si z Janin, krajank z Wileszczyzny, ktra w ramach repatriacji z Kazachstanu, wrcia do Polski zmienionej terytorialnie. Zmar 13 grudnia 1980 r.

Wdowa nadal mieszka we wsi Krelikiejmy. Synowie: Wadysaw (1962) zdoby zawd spawacza, mieszka z rodzin w Krelikiejmach; Mieczysaw (1967) jest funkcjonariuszem Stray Granicznej w Ktrzynie, mieszka z rodzin w Bartoszycach. Wnuki: Kamil, Bartosz, Marcin; wnuczki: Anna, Iza, Maja, Karolina. Wszystkie si ucz w szkoach podstawowych. Rodzestwo: siostry Jzefa i Wadysawa mieszkaj na Wileszczynie; brat Feliks nie yje.

Odznaczenia: Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), pomiertnie - Srebrny Krzy Orderu VM (1989).