Westerplatte.pl - Wojskowa Składnica Transportowa

Ortian Aleksander

1915-1994

strzelec

Urodzony 6 sierpnia 1915 r. w miejscowoci Dmochy-Glinki w powiecie Wysoka Mazowiecka. Syn robotnika Stanisawa i Aleksandry. Wychowywa si w rodzinie wielodzietnej. Ukoczy cztery oddziay szkoy powszechnej. Przed powoaniem do wojska by sezonowym robotnikiem na kolei.

W latach 1938-1939 odbywa czynn sub wojskow w 86. Puku Piechoty w Moodecznie, skd na Westerplatte przyby 13 sierpnia 1939 r. Podczas walki kontuzjowany. Do 1940 r. by jecem wojennym w Stalagu I A. Przewieziony do Stalagu 6 J w Krefellminschen przeszed na status cywilnego pracownika, pracujc w gospodarstwach niemieckich.

Wiosn 1945 r. po wkroczeniu oddziaw amerykaskich zgosi si jako ochotnik do batalionu wartowniczego. Skierowany do Francji peni sub wartownicz do 1946 r. Przyby do Gdaska i po uzyskaniu karty tosamoci w Pastwowym Urzdzie Repatriacyjnym pojecha do Warszawy w poszukiwaniu rodziny (siostra zgina w Powstaniu Warszawskim, ojciec straci nog). Zacz pracowa w Fabryce Motocykli (WFM). Po omiu latach wyjecha do Ornety, i rozpocz prac w Zakadach Mleczarskich. Na emerytur przeszed w 1980 r. Renta inwalidy wojennego zostaa mu przyznana w 1992 r. Opuszczony przez rodzin (trzy crki), uzaleniony od alkoholu, chorowa na cukrzyc i stara si o miejsce w Domu Kombatanta. Nominacj na stopie ppor. w stanie spoczynku otrzyma w 1989 r.

mier, ktra nastpia w dniu 6 maja 1994 r., przerwaa pasmo udrki yciowej. Do Gdaska nadszed telegram: "Zmar Aleksander Ortian. Zwoki do odebrania w szpitalnej kostnicy w Braniewie...".

Odznaczenia: Medal "Za udzia w wojnie obronnej 1939" (1982), odznaka honorowa "Za zasugi dla Miasta Gdaska" (1984), Srebrny Krzy Orderu VM (1989).